Eyeware Beam Blog | Immersive Gaming & Streaming Tips Chuyển đến phần nội dung
eyeware beam Company


Công nghệ phần mềm theo dõi mắt của Eyeware giúp tăng cường kết nối của mọi người thông qua và với các thiết bị bằng cách sử dụng các thuật toán thị giác máy tính độc quyền và công nghệ AI nhận thức máy.

Chúng tôi làm cho tính năng theo dõi bằng mắt trở nên hữu ích và đáng tin cậy cho mọi thiết bị, đồng thời xây dựng nhiều giải pháp lấy con người làm trung tâm hơn.

viVietnamese