Eyeware Beam - Pricing Chuyển đến phần nội dung

Định giá

GIẢM GIÁ 20% Giảm giá độc quyền trên Steam
Thời gian có hạn. Giảm giá 20% chỉ có trên Steam.

Ngày
Giờ
Phút
Giây

Cả đời

$26,99 $ 26
99
một lần (Giảm giá độc quyền cho Steam)
  • Tiện ích mở rộng trò chơi
  • Lớp phủ theo dõi mắt
  • Con trỏ đa màn hình
  • Nhảy chuột
  • Phát hiện sự hiện diện
  • Bộ lọc quyền riêng tư

Cần linh hoạt hơn? Chọn gói hàng tháng

Đăng ký hàng tháng

$ 4
99
/tháng
  • Tất cả tính năng
viVietnamese