December 7, 2021 - Eyeware Beam | Head And Eye Tracker App For PC Gaming And Live Streams Hoppa till innehållet

Category | december 7, 2021

eyeware beam Company


Eyewares mjukvaruteknik för ögonspårning förbättrar människors förbindelser genom och med enheter genom att använda egenutvecklade datorseendealgoritmer och maskinuppfattning AI-teknik.

Företaget gör eyetracking användbar och tillförlitlig för alla enheter samtidigt som de bygger mer mänskligt centrerade lösningar.

sv_SESV