ROZWIĄZANIE OKULARÓW | Informacja o prywatności

 1. Wstęp

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest Twoja prywatność i przejrzystość w przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

W Eyeware Tech SA (my, nasz lub Okulary), zdajemy sobie sprawę z wagi Twojej prywatności i przejrzystości w przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Ta informacja o prywatności (Informacja o prywatności) informuje o danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszego rozwiązania Beam Solution ( Rozwiązanie wiązki) i/lub usług świadczonych za pośrednictwem rozwiązania Beam (wraz z rozwiązaniem Beam, nasza Usługi).

Uzyskując dostęp do naszych Usług i korzystając z nich, wyraźnie potwierdzasz, że możemy gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności jest włączona i stanowi integralną część naszego Warunki korzystania [https://beam.eyeware.tech/license.html] dla rozwiązania belki (Do Ciebie). Wszystkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Użytkowania.

 1. Krótka wersja

Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie (ale nie zamiennik) niniejszej Informacji o ochronie prywatności:

 • Eyeware Tech SA jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych jako administrator. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy jednak tylko naszych działań, a nie działań zewnętrznych dostawców (nawet jeśli łączymy się z ich usługami lub integrują oni rozwiązanie Beam z własnymi aplikacjami) (patrz sekcje 3 i 8);
 • W ramach działania Usług możemy uzyskiwać dostęp i/lub gromadzić dane osobowe, które są nam dostarczane przez Ciebie lub które zbieramy automatycznie podczas interakcji z Usługami.
 • Takie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem szwajcarskim i innymi obowiązującymi nas przepisami prawa, głównie w celu świadczenia naszych Usług (patrz punkt 4).
 • W szczególności, aby świadczyć Usługi, obliczamy w czasie rzeczywistym dane śledzenia głowy, twarzy i oczu (Śledzenie danych) za pomocą aparatu urządzenia. Robiąc to, my nie nagrywaj ani nie przechowuj swoich nagrań wideo. Jeśli zintegrujesz naszą technologię z własnymi treściami (takimi jak wideo), nie będziemy również nagrywać ani uzyskiwać dostępu do takich treści (patrz sekcje 4 i 10);
 • Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, aby komunikować się z Tobą, wysyłać nasz biuletyn, analizować i ulepszać korzystanie z naszych Usług, przestrzegać naszych zobowiązań prawnych oraz w innych uzasadnionych celach wskazanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności (patrz rozdział 7, jak również sekcje 5 i 6);
 • Twoje dane osobowe są przechowywane w Szwajcarii i/lub w UE. Nie udostępniamy ich stronom trzecim ani nie przekazujemy za granicę, chyba że jest to zarówno konieczne do działania naszych Usług, jak i dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa. Może tak być na przykład w przypadku, gdy korzystamy z usług dostawców usług lub musimy wchodzić w interakcje ze stronami trzecimi w celu prowadzenia naszej działalności zawodowej (patrz sekcje 8 i 9);
 • Nie przechowujemy Twoich danych osobowych w formie umożliwiającej Twoją identyfikację dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Ponadto nie przechowujemy w ogóle nagrań wideo przechwyconych przez kamery (przetwarzamy tylko transmisje na żywo w celu wygenerowania danych śledzenia) (patrz sekcja 10);
 • Stosujemy środki bezpieczeństwa i staramy się chronić Twoje dane osobowe. Jednak żadna infrastruktura IT nie jest całkowicie bezpieczna i nie możemy zagwarantować, że nasza jest (patrz sekcja 11);
 • Możesz skontaktować się z nami ([email protected]) w celu skorzystania z praw dotyczących Twoich danych osobowych (patrz sekcje 13 i 14).
 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Eyeware Tech SA, Rue Marconi 19, 1920 Martigny, Szwajcaria, jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych jako administrator. Nasze dane kontaktowe znajdziesz poniżej w sekcji 14.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania prowadzonego przez nas lub w naszym imieniu. Chociaż możemy udostępniać linki do stron internetowych, treści lub usług stron trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę w odniesieniu do danych osobowych. W takich okolicznościach gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych podlega polityce prywatności tych zewnętrznych dostawców, którą należy dokładnie przejrzeć, aby dowiedzieć się więcej o ich praktykach przetwarzania danych osobowych.

Wierzymy, że rozwiązanie Beam Solution powinno być szeroko dostępne. W tym celu udostępniamy narzędzia programistom i zewnętrznym dostawcom usług (nasz Wzmacniacz), umożliwiając im zintegrowanie naszej technologii śledzenia wzroku z ich własnymi produktami. Czyniąc to (i pod warunkiem, że zaakceptują nasze Warunki licencji SDK [https://beam.eyeware.tech/sdk-license.html]; więcej na ten temat w rozdziale 8) Partnerzy mogą uzyskać dostęp do danych śledzenia (pozycja głowy, współrzędne spojrzenia) i tworzyć własne interaktywne aplikacje.

Jeśli jesteś użytkownikiem lub klientem któregokolwiek z naszych Partnerów (a Użytkownik-Partnera), przeczytaj poniższe: niniejsza Informacja o polityce prywatności nie dotyczy sposobu, w jaki nasi Partnerzy zbierają i wykorzystują Twoje dane osobowe. Jeśli chcesz kierować jakiekolwiek prośby lub pytania dotyczące Twoich danych osobowych, skontaktuj się bezpośrednio z takim Partnerem (Partnerami). Na przykład, jeśli chcesz zażądać dostępu, poprawienia, zmiany lub usunięcia niedokładnych danych osobowych, które zostały pierwotnie zebrane przez jednego z naszych Partnerów, skieruj zapytanie do odpowiedniego Partnera.

 1. Zbieranie danych osobowych

Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Gromadzimy dane osobowe, które przekazujesz nam podczas korzystania z naszych Usług, na przykład, gdy komunikujesz się z nami, wypełniasz formularze internetowe lub subskrybujesz nasz biuletyn.

Obowiązkowe jest wypełnienie pól danych oznaczonych gwiazdką. Jeśli jedno lub więcej obowiązkowych pól danych nie zostanie wypełnionych, nie będziemy mogli zapewnić dostępu do naszych Usług. Nie musisz wypełniać opcjonalnych pól danych w celu uzyskania dostępu do naszych Usług.

Gromadzimy dane śledzenia głowy i oczu w czasie rzeczywistym, bez przechowywania żadnych nagrań wideo i bez gromadzenia jakichkolwiek innych danych osobowych podczas tego procesu.

Gdy używasz rozwiązania Beam Solution, korzystając z obrazu z kamery w urządzeniu, rozwiązanie Beam Solution automatycznie oblicza pozycję głowy i twarzy, a także współrzędne spojrzenia (dane śledzenia). Obliczenia odbywają się w czasie rzeczywistym i są wykonywane bezpośrednio na Twoim urządzeniu. Filmy nagrane kamerą nie są przekazywane do naszych usług i nie nagrywamy ich ani nie przechowujemy.

Zbieramy tylko dane wyjściowe tego obliczenia (Dane śledzenia), które są niezbędne do świadczenia naszej technologii (i usług naszych Partnerów). Nie przechowujemy Danych śledzenia w sposób, który pozwala nam na Twoją identyfikację i nie łączymy ich z innymi informacjami o Tobie.

Nie gromadzimy Twoich treści, takich jak strumienie wideo.

Możesz zintegrować naszą technologię śledzenia wzroku z własnymi treściami, takimi jak strumienie wideo.

Co do zasady nie przechowujemy ani nie przetwarzamy Twoich treści.

Jedyne wyjątki od tej zasady dotyczą usług opcjonalnych, o które możesz poprosić, i które wymagają dostępu do Twoich treści. W takich przypadkach poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o Twoich czynnościach przetwarzania.

Niektóre dane osobowe zbierane są również w sposób zautomatyzowany.

Automatycznie zbieramy również dzienniki i dane analityczne dotyczące Twoich działań, zgodnie z dalszym opisem w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Możesz określić pewne uprawnienia dotyczące automatycznego zbierania Twoich danych osobowych, konfigurując swoje urządzenie zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami.

 1. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany w celach wskazanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności i zgodnie z obowiązującym prawem.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności szwajcarskimi przepisami o ochronie danych oraz, w zakresie, w jakim mają one do nas zastosowanie, innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO) lub jego odpowiednika w Wielkiej Brytanii, przy użyciu komputerów lub narzędzi komputerowych, zgodnie z celami określonymi w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w celu stworzenia profilu o Tobie (profilowanie). Nie podejmujemy również decyzji wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, które wywołuje skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą lub istotnie na nie wpływa (zautomatyzowana indywidualna decyzja).

Możemy łączyć Twoje dane osobowe z innymi informacjami (zagregować) lub usuwać wszelkie informacje, które pozwalają nam Cię zidentyfikować (anonimizować), tak aby nie były już uważane za dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, w którym to przypadku niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie będzie już dłużej mają zastosowanie, a my możemy wykorzystywać takie dane do celów nieprzewidzianych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności (np. do celów porównawczych lub analitycznych lub do rozwijać i wprowadzać na rynek nowe usługi). W dowolnym momencie możesz sprzeciwić się anonimizacji lub agregacji swoich danych osobowych w tym celu (patrz punkt 13 poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat swoich praw).

Podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji, zmianie lub zniszczeniu Twoich danych osobowych, jak określono w sekcji 11 poniżej.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego ważną podstawę prawną.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego ważną podstawę prawną. W zależności od przeprowadzonej czynności przetwarzania będziemy zatem przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie lub podjęcia kroków przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (Konieczność umowna);

Dzieje się tak w szczególności, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest bezwzględnie wymagane w celu świadczenia Usług, co zostało szczegółowo określone w punkcie 7 poniżej. Gdy RODO ma zastosowanie, Konieczność Umowna opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów i tylko w zakresie, w jakim Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie wymagają od nas powstrzymania się od przetwarzania (Uzasadniony interes);

Nasze prawnie uzasadnione interesy obejmują w szczególności (i) zapewnienie, że nasze Usługi są świadczone w sposób wydajny i bezpieczny (np. poprzez wewnętrzną analizę stabilności i bezpieczeństwa Usług, aktualizacje i rozwiązywanie problemów, a także usługi wsparcia); (ii) ulepszanie i rozwijanie Usług (w tym monitorowanie korzystania z naszych Usług oraz w celach statystycznych); (iii) czerpanie korzyści z opłacalnych usług (np. możemy zdecydować się na skorzystanie z niektórych usług oferowanych przez dostawców zamiast podejmować te działania samodzielnie); oraz (iv) osiągnięcie naszych celów korporacyjnych. Gdy RODO ma zastosowanie, uzasadniony interes opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 • Uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę w jasny i jednoznaczny sposób (Zgoda);

Gdy RODO ma zastosowanie, zgoda opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych (Prawne zobowiązanie);

Wreszcie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo, jak określono w sekcji 7 poniżej. Gdy RODO ma zastosowanie, Obowiązek Prawny opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w prawnie uzasadnionych i jasno określonych celach:

Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia Usług oraz w innych prawnie uzasadnionych celach wyraźnie określonych poniżej, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z nimi.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

Obsługa rozwiązania Beam i świadczenie powiązanych usług.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe głównie w celu świadczenia Usług, w oparciu o naszą Umowną Konieczność do tego, w tym w celu interakcji z Tobą, świadczenia Ci żądanych Usług, a także do celów zarządzania klientami i użytkownikami.

Oprócz danych osobowych, które podajesz podczas interakcji z Rozwiązaniem Beam oraz Danych śledzenia, które zbieramy za pomocą kamery Twojego urządzenia (patrz sekcja 4, aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat), automatycznie zbieramy informacje techniczne o Twoich interakcjach z Usługami, takie jak jako lokalny adres IP, zawartość, do której uzyskano dostęp, data i godzina dostępu, informacje o typie urządzenia i systemie operacyjnym, preferencjach lub inne informacje związane z interakcją z rozwiązaniem Beam, w tym szczegóły nawigacji w Beam Rozwiązanie. Przetwarzamy te dane w celu nawiązania połączenia z Twoim urządzeniem przez Internet, oceny korzystania z rozwiązania Beam oraz zarządzania jego stabilnością i bezpieczeństwem w oparciu o nasz uzasadniony interes.

Aby skontaktować się z Tobą i odpowiadać na Twoje zapytania oraz umożliwić Ci interakcję z innymi użytkownikami.

Masz możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem Beam Solution przez e-mail. W tym kontekście przetwarzamy dane, które nam przekazujesz (w tym dane kontaktowe i przedmiot zapytania). Dane te są wykorzystywane w celu dostarczenia żądanych informacji i usług w oparciu o naszą niezbędność umowną.

Możesz również zdecydować się na korzystanie z usług stron trzecich za pośrednictwem naszego rozwiązania Beam, takich jak Niezgoda, w celu interakcji z innymi użytkownikami. W takim przypadku zastosowanie mają oświadczenia o ochronie prywatności tych dostawców.

Aby wysłać Ci nasz biuletyn i inne informacje reklamowe.

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, zbieramy Twoje dane kontaktowe (imię i nazwisko oraz adres e-mail) i wykorzystujemy je do dostarczania Ci naszego newslettera, na podstawie Twojej zgody. W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi newslettera, w takim przypadku Twoje dane kontaktowe zostaną usunięte.

Przetwarzamy czas rejestracji i potwierdzenie zgody użytkownika na podstawie naszego Zobowiązania prawnego w celu wykazania zgodności. Analizujemy również korzystanie przez Ciebie z naszego biuletynu, np. czy otworzyłeś go lub kliknąłeś na określone linki, i przetwarzamy te dane w celu optymalizacji i ulepszenia naszego biuletynu w oparciu o nasz uzasadniony interes.

Korzystamy z usług stron trzecich Mailchimp w celu świadczenia naszej usługi newslettera, która będzie miała dostęp do Twoich danych logowania w celu świadczenia usługi. W związku z tym zastosowanie mają jej oświadczenia o ochronie prywatności, które znajdziesz tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Niezależnie od subskrypcji naszego newslettera możemy również kontaktować się z Tobą drogą mailową, aby poinformować Cię o naszych działaniach, jeśli wcześniej zapisałeś się na korzystanie z naszych Usług, jeśli nie wyraziłeś sprzeciwu wobec odpowiedniego wykorzystania Twojego adresu e-mail. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystaniu swojego adresu e-mail w tym celu, kontaktując się z nami (patrz dane kontaktowe w punkcie 14). Podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony interes polegający na reklamowaniu niektórych ofert sprzedaży i działań związanych z naszymi wcześniejszymi kontaktami z Tobą.

Do analiz wewnętrznych i celów statystycznych w celu ulepszania naszych Usług.

O ile nie sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych Usług i Twoich preferencji (np. treści, do których uzyskałeś dostęp, data i godzina dostępu oraz Twoje preferencje), w celach analiz wewnętrznych i statystycznych , w celu lepszego zrozumienia potrzeb naszych użytkowników, optymalizacji ich doświadczenia oraz ogólnie poprawy ergonomii i funkcjonalności naszych Usług. Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się takim czynnościom przetwarzania (patrz punkt 13 poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat swoich praw).

Nie łączymy tych informacji z Tobą ani Twoim kontem. Korzystamy z narzędzi analitycznych dostarczanych przez znanych dostawców rynkowych – takich jak standardowe narzędzie statystyczne Apple, Google Analytics, Mixpanel, Survicate i Firebase – które dostarczają nam tylko zagregowane lub anonimowe, nieidentyfikowalne dane. W tym kontekście zastosowanie ma polityka prywatności tych usługodawców. Informacje na temat ich praktyk w zakresie prywatności oraz sposobów rezygnacji z ich analitycznych plików cookie znajdziesz, klikając poniższe linki: Apple Inc, Google Analytics, Firebase, Mixpanel, Przetrwać.

Aby zachować zgodność z innymi naszymi Zobowiązaniami Prawnymi lub innymi uzasadnionymi interesami.

Możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli mamy do tego obowiązek prawny lub w innych uzasadnionych interesach. Będzie to miało miejsce na przykład w przypadku, gdy będziemy musieli ujawnić określone informacje organom publicznym lub zachować takie informacje do celów podatkowych lub rachunkowych lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Dane osobowe, które przetwarzamy w tym celu, to te, które zebraliśmy w jednym z celów wskazanych w innym miejscu w tym punkcie 7. Dane osobowe przechowujemy przez okres ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Jeśli uzyskaliśmy Twoją zgodę.

Oprócz powyższego możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli wcześniej uzyskaliśmy Twoją jednoznaczną zgodę na określone cele. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na dane przetwarzane przed jej wycofaniem.

 1. Okoliczności, w których udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli jest to konieczne do działania naszych Usług, jeśli istnieje na to prawny obowiązek lub pozwolenie lub jeśli istnieje inny ważny powód, aby to zrobić.

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług w związku z prowadzeniem Usług oraz podwykonawcom, takim jak dostawcy usług IT, dostawcy usług w chmurze, dostawcy baz danych, dostawcy zautomatyzowanych rozwiązań marketingowych i konsultanci, w tym Apple Inc, Google Analytics, Firebase, Mixpanel, oraz Przetrwać. Szczegółowe informacje na temat tych dostawców można znaleźć w poprzedniej sekcji.

Przed przekazaniem danych osobowych tym dostawcom upewniamy się, że mamy dokumentację umowną, aby zapewnić równą ochronę danych osobowych użytkowników, jak określono w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Możemy udostępniać Twoje dane śledzenia partnerom, jeśli korzystasz z naszej technologii z ich Usługami.

Jak wskazano w sekcji 3, jeśli wejdziesz w interakcję z rozwiązaniem Beam za pośrednictwem aplikacji Partnera, partner ten będzie miał dostęp do Twoich Danych śledzenia i będzie je przetwarzał zgodnie z własnymi praktykami dotyczącymi prywatności.

Dla jasności, Partnerzy mają dostęp tylko do Danych Śledzenia, a nie do Twoich nagrań wideo (więcej informacji na ten temat znajduje się w Rozdziale 4). Aby uzyskać dostęp do danych śledzenia, Partnerzy muszą wyrazić zgodę na nasze Warunki licencji SDK, które w sekcji 4.2 wymagają od nich:

 • dostarczać użytkownikom wystarczających informacji;
 • uzyskać uprzednią wyraźną i dobrowolną zgodę użytkowników przed wykorzystaniem ich danych;
 • zapewnić bezpieczeństwo tych danych; oraz
 • przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli mamy do tego prawny obowiązek lub mamy w tym uzasadniony interes.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, gdy mamy w tym prawnie uzasadniony interes, na przykład (i) w celu odpowiedzi na żądanie organu sądowego lub zgodnie z obowiązkiem prawnym; (ii) wniesienia lub obrony przed roszczeniem lub pozwem; lub (iii) w kontekście restrukturyzacji, w szczególności jeśli przenosimy nasze aktywa do innej firmy.

 1. Przelewy międzynarodowe

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane poza Szwajcarią i Unią Europejską, w tym do krajów, które nie gwarantują takiego samego poziomu ochrony danych i prywatności jak Szwajcaria i Unia Europejska.

Dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, mogą być przechowywane i przetwarzane w Szwajcarii i Unii Europejskiej lub przekazywane, przechowywane w lub w inny sposób przetwarzane w innym miejscu, w tym w USA lub w jakimkolwiek innym kraju, który niekoniecznie zapewnia odpowiedni poziom danych ochrona uznana przez Szwajcarię i/lub Unię Europejską. W takich przypadkach zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, na przykład opierając się na standardowych klauzulach umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Jeśli przesyłasz nam informacje i dane, wyraźnie wyrażasz zgodę na takie przekazywanie danych. Użytkownik może zażądać dodatkowych informacji w tym zakresie oraz uzyskać kopię odpowiednich zabezpieczeń na żądanie wysyłając żądanie na adres kontaktowy wskazany w ust. 14 poniżej.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne. 

Usuniemy lub zanonimizujemy dane osobowe, gdy tylko nie będzie to już konieczne do realizacji celów określonych w sekcji 7 niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Okres ten różni się w zależności od rodzaju danych i obowiązujących wymogów prawnych. Z zasady:

 • Jak opisano w Sekcji 4, nie przechowujemy nagrań wideo zarejestrowanych przez Twoje kamery (przetwarzamy tylko transmisje na żywo).
 • Śledzenie Dane generowane przez Beam Solutions są natychmiast anonimizowane (co oznacza, że danych nie można połączyć z Tobą).
 • Informacje o Twoim koncie są przechowywane tak długo, jak Twoje konto jest aktywne. Jeśli usuniesz swoje konto użytkownika, informacje o koncie zostaną usunięte lub zanonimizowane natychmiast po takim zdarzeniu, chyba że dane muszą być zachowane z ważnego powodu (takiego jak cele dowodowe lub podatkowe);
 • Pliki dziennika są z reguły automatycznie usuwane lub anonimizowane w ciągu 30 dni od ich zebrania, chyba że musimy je zachować z ważnego powodu.
 1. Bezpieczeństwo

Utrzymujemy fizyczne, techniczne i proceduralne zabezpieczenia, aby chronić Twoje dane osobowe.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i stosujemy środki fizyczne, administracyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych i zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do nich. Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych osób, które muszą je znać w celu opisanym w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Ponadto stosujemy standardowe protokoły i mechanizmy bezpieczeństwa do wymiany transmisji danych wrażliwych. Gdy wprowadzasz poufne informacje do naszego rozwiązania Beam, szyfrujemy je przy użyciu technologii Transport Layer Security (TLS).

Chociaż podejmujemy odpowiednie kroki w celu ochrony Twoich danych osobowych, żadna infrastruktura IT nie jest całkowicie bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować, że dane, które nam przekazujesz, są bezpieczne i chronione przed wszelkim nieuprawnionym dostępem i kradzieżą osób trzecich. Zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

Internet to środowisko globalne. W rezultacie, przesyłając nam informacje drogą elektroniczną, takie dane mogą być przesyłane międzynarodowo przez Internet w zależności od Twojej lokalizacji. Internet nie jest bezpiecznym środowiskiem, a niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy korzystania przez nas z Twoich danych osobowych tylko wtedy, gdy znajduje się pod naszą kontrolą. Biorąc pod uwagę nieodłączny charakter Internetu, wszystkie transmisje internetowe odbywają się na własne ryzyko.

Jeśli mamy uzasadnione powody, by sądzić, że Twoje dane osobowe zostały pozyskane przez osobę nieuprawnioną, a obowiązujące prawo wymaga powiadomienia, niezwłocznie powiadomimy Cię o naruszeniu pocztą elektroniczną (jeśli ją posiadamy) i/lub innym kanałem komunikacji (w tym poprzez opublikowanie powiadomienia na Beam Solution).

 1. Jak używamy plików cookie lub innych narzędzi analitycznych

Nie używamy plików cookie w związku do rozwiązanie belki.

Pliki cookie to małe pliki zawierające litery i cyfry, które są pobierane na Twój komputer podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych. Zasadniczo pliki cookie umożliwiają witrynie internetowej rozpoznanie komputera użytkownika. Mogą być wykorzystywane do monitorowania i analizowania interakcji użytkowników ze stroną internetową lub inną usługą, ulepszania jej i jej funkcjonalności i/lub dostosowywania jej w zależności od interakcji użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org.

Nie używamy plików cookie w związku z Beam Solution.

 1. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, w szczególności żądania ich usunięcia, aktualizacji lub sprostowania.

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, masz prawo wiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Możesz skontaktować się z nami w celu zapoznania się z treścią tych danych osobowych, sprawdzenia ich prawidłowości oraz, w zakresie dozwolonym przez prawo, żądania ich uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania lub usunięcia. Masz również prawo zażądać od nas zaprzestania określonego przetwarzania danych osobowych, które mogły zostać uzyskane lub przetwarzane z naruszeniem obowiązującego prawa, a także masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z uzasadnionych powodów.

Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych z naszych systemów, zrobimy to, chyba że będziemy musieli zachować Twoje dane z powodów prawnych lub innych uzasadnionych powodów. Należy pamiętać, że wszelkie skopiowane przez nas informacje mogą pozostać w kopii zapasowej przez pewien czas po złożeniu prośby o usunięcie.

W przypadku, gdy polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, będziemy prosić o Twoją dobrowolną i konkretną zgodę, dostarczając Ci świadomych i jednoznacznych wskazówek dotyczących Twoich danych osobowych. Zgodę taką możesz w każdej chwili odwołać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed).

Powyższe nie ogranicza żadnych innych praw, które możesz mieć zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w określonych okolicznościach. W szczególności, jeśli RODO ma zastosowanie do przetwarzania Twoich danych osobowych, RODO przyznaje Ci określone prawa jako osobie, której dane dotyczą, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów:

 • Prawo dostępu (15 RODO) – masz prawo dostępu do kopii swoich danych osobowych oraz żądania od nas ich uzyskania.
 • Prawo do sprostowania (16 RODO) – masz prawo poprosić nas o sprostowanie danych osobowych, które Twoim zdaniem są nieprawidłowe. Masz również prawo poprosić nas o uzupełnienie informacji, które Twoim zdaniem są niekompletne.
 • Prawo do usunięcia (17 RODO) – masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach.
 • Prawo do przenoszenia danych (20 RODO) – masz prawo zażądać, abyśmy przekazali w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, innej organizacji lub Tobie w określonych okolicznościach.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (21 RODO) – masz prawo w określonych okolicznościach sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Co do zasady nie musisz uiszczać żadnych opłat za wykonanie swoich praw, a my odpowiemy na Twoje żądanie w ciągu miesiąca.

Więcej informacji na temat swoich praw można znaleźć w sekcjach 5 i 7 niniejszej Informacji o ochronie prywatności w związku z każdą wykonywaną przez nas czynnością przetwarzania. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub uzyskać dodatkowe informacje na ich temat, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych poniżej (patrz punkt 14).

Masz prawo wnieść skargę do właściwego organu.

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, oprócz praw opisanych powyżej.

Chociaż nie jest to wymagane, zalecamy najpierw skontaktowanie się z nami, ponieważ możemy być w stanie odpowiedzieć bezpośrednio na Twoją prośbę.

Twoje prawa zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (CCPA)

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii korzystającym z Usług, kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) może zapewnić Ci prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich usunięcia.

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz poprosić, abyśmy:

 • ujawnić Ci następujące informacje obejmujące 12 miesięcy poprzedzających Twoją prośbę:
 • kategorie i określone fragmenty danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie, oraz kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy (patrz sekcje 4 i 7 niniejszej Informacji o ochronie prywatności);
 • kategorie źródeł, z których zebraliśmy takie dane osobowe (patrz sekcja 4 niniejszej Informacji o ochronie prywatności);
 • biznesowy lub komercyjny cel zbierania lub sprzedaży danych osobowych o Tobie (patrz sekcje 6 i 7 niniejszej Informacji o ochronie prywatności); oraz
 • kategorie stron trzecich, którym sprzedaliśmy lub w inny sposób ujawniliśmy dane osobowe (patrz sekcja 8 niniejszej Informacji o ochronie prywatności).
 • usunąć dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie; lub
 • zrezygnować z jakiejkolwiek przyszłej sprzedaży danych osobowych o Tobie.

Ponadto użytkownicy Usług, którzy są mieszkańcami Kalifornii i nie ukończyli 18 roku życia, mogą zażądać i uzyskać usunięcie opublikowanych przez siebie treści.

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników stronom trzecim w celach i intencjach CCPA.

W celu skorzystania z prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi w punkcie 14 poniżej. Nie dyskryminujemy w oparciu o korzystanie z jakichkolwiek praw do prywatności, które możesz mieć na mocy tej sekcji i odpowiemy na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującym prawem.

Wszystkie prośby muszą być oznaczone etykietą „Prośba o usunięcie z Kalifornii” w wierszu tematu wiadomości e-mail. Wszystkie żądania muszą zawierać opis treści, którą chcesz usunąć, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania tych treści. Nie przyjmujemy wniosków o usunięcie z Kalifornii przesyłanych pocztą, telefonicznie lub faksem. Nie ponosimy odpowiedzialności za powiadomienia, które nie są odpowiednio oznaczone lub wysłane, i możemy nie być w stanie odpowiedzieć, jeśli nie podasz odpowiednich informacji. Pamiętaj, że Twoja prośba nie zapewnia całkowitego ani kompleksowego usunięcia materiału. Na przykład opublikowane przez Ciebie materiały mogą zostać ponownie opublikowane lub ponownie opublikowane przez innego użytkownika lub osobę trzecią.

 1. Skontaktuj się z nami

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały wykorzystane w sposób niezgodny z niniejszą Polityką prywatności lub jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące gromadzenia lub przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

 1. Aktualizacje niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o polityce prywatności może podlegać zmianom. Wszelkie zmiany lub dodatki do przetwarzania danych osobowych, jak opisano w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, które dotyczą Ciebie, zostaną Ci przekazane za pośrednictwem odpowiedniego kanału, w zależności od tego, w jaki sposób zwykle się z Tobą komunikujemy (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub rozwiązania Beam, np. banerów , wyskakujące okienka lub inne mechanizmy powiadomień). Jeśli nie zgadzasz się na wprowadzone zmiany, musisz przestać uzyskiwać dostęp i/lub korzystać z Usług, których dotyczą.

 

____________________________________________

 

Ostatnio zaktualizowany: 07 października 2021 r.