EYEWARE BEAM LØSNING | Personvernerklæring

 1. Introduksjon

Vi anerkjenner viktigheten av ditt personvern og åpenhet i vår behandling av dine personopplysninger.

Hos Eyeware Tech SA (vi, vår eller Eyeware), anerkjenner vi viktigheten av ditt personvern og åpenhet i vår behandling av dine personopplysninger.

Denne personvernerklæringen (Personvernerklæring) informerer deg om personopplysningene vi samler inn og behandler i forbindelse med leveringen av vår Beam Solution (den Stråleløsning) og/eller tjenestene som tilbys gjennom Beam Solution (sammen med Beam Solution, vår Tjenester).

Ved å få tilgang til og bruke tjenestene våre, erkjenner du uttrykkelig at vi kan samle inn og behandle dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen er innlemmet i og utgjør en integrert del av vår vilkår for bruk [https://beam.eyeware.tech/license.html] for stråleløsningen (Til deg). Alle termer med store bokstaver som ikke er definert i dette dokumentet, har den betydningen som er gitt dem i brukervilkårene.

 1. Kort-versjon

Følgende er et kort sammendrag av (men ikke en erstatning for) denne personvernerklæringen:

 • Eyeware Tech SA er ansvarlig for behandlingen, som behandlingsansvarlig, av dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen gjelder imidlertid bare for våre aktiviteter, og ikke for tredjepartsleverandørers aktiviteter (selv om vi kobler til deres tjenester eller om de integrerer Beam Solution med sine egne applikasjoner) (se avsnitt 3 og 8);
 • Som en del av vår drift av tjenestene, kan vi få tilgang til og/eller samle inn personopplysninger som er gitt til oss av deg, eller som vi samler inn automatisk når du samhandler med tjenestene.
 • Vi behandler slike personopplysninger i samsvar med sveitsiske lover og andre lover som gjelder for oss, hovedsakelig med det formål å tilby våre tjenester (se avsnitt 4).
 • Spesielt, for å gi deg tjenestene, beregner vi i virkeligheten hode-, ansikts- og øyesporingsdata (Sporingsdata) ved å bruke enhetens kamera. Mens vi gjør det ikke ta opp eller lagre videoopptakene dine. Hvis du integrerer teknologien vår med ditt eget innhold (som en video), vil vi heller ikke ta opp eller få tilgang til slikt innhold (se avsnitt 4 og 10);
 • Vi kan også behandle dine personopplysninger for å kommunisere med deg, sende vårt nyhetsbrev, analysere og forbedre bruken av tjenestene våre, overholde våre juridiske forpliktelser og for andre legitime formål som er angitt i denne personvernerklæringen (se avsnitt 7, i tillegg til avsnitt 5 og 6);
 • Dine personopplysninger lagres i Sveits og/eller i EU. Vi deler dem ikke med tredjeparter eller overfører dem til utlandet, med mindre dette er både nødvendig for driften av tjenestene våre og tillatt av gjeldende lover. Dette kan for eksempel være tilfelle når vi bruker tjenesteleverandører eller må samhandle med tredjeparter for å utføre våre profesjonelle aktiviteter (se avsnitt 8 og 9);
 • Vi lagrer ikke dine personopplysninger i en form som tillater din identifikasjon lenger enn nødvendig for at vi skal kunne oppfylle formålene angitt i denne personvernerklæringen. Videre lagrer vi ikke i det hele tatt videoopptakene tatt av kameraene dine (vi behandler bare live-feedene for å generere sporingsdata) (se seksjon 10);
 • Vi bruker sikkerhetstiltak og streber etter å beskytte dine personopplysninger. Ingen IT-infrastruktur er imidlertid helt sikker, og vi kan ikke garantere at vår er (se seksjon 11);
 • Du kan kontakte oss ([email protected]) for å utøve dine rettigheter knyttet til dine personopplysninger (se seksjonene 13 og 14).
 1. Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger

Eyeware Tech SA, Rue Marconi 19, 1920 Martigny, Sveits, er ansvarlig for behandlingen, som behandlingsansvarlig, av dine personopplysninger. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor i seksjon 14.

Denne personvernerklæringen gjelder kun for behandling utført av eller på vegne av oss. Selv om vi kan gi lenker til tredjeparters nettsteder, innhold eller tjenester, er vi ikke ansvarlige for deres retningslinjer i forhold til personopplysninger. Under slike omstendigheter er innsamlingen og bruken av dine personlige data styrt av personvernreglene til disse tredjepartsleverandørene, som du bør lese nøye for å lære mer om deres behandlingspraksis for personopplysninger.

Vi mener at Beam Solution bør være vilt tilgjengelig. For dette formål tilbyr vi verktøy til utviklere og tredjeparts tjenesteleverandører (vår Partnere) som gjør dem i stand til å integrere øyesporingsteknologien vår i sine egne produkter. Når du gjør det (og underlagt deres aksept av vår SDK-lisensvilkår [https://beam.eyeware.tech/sdk-license.html]; mer om dette i avsnitt 8), kan partnerne få tilgang til sporingsdata (hodestilling, blikkkoordinater) og lage sine egne interaktive applikasjoner.

Hvis du er bruker eller kunde hos noen av våre partnere (a Bruker-av-en-partner), les følgende: denne personvernerklæringen omhandler ikke hvordan partnerne våre samler inn og bruker dine personopplysninger. Hvis du ønsker å komme med forespørsler eller spørsmål angående dine personopplysninger, vennligst kontakt slike partner(e) direkte. Hvis du for eksempel ønsker å be om å få tilgang til, korrigere, endre eller slette unøyaktige personopplysninger som opprinnelig ble samlet inn av en av våre partnere, kan du rette spørsmålet til den relevante partneren.

 1. Innsamling av personopplysninger

Vi samler inn personopplysningene du gir oss.

Vi samler inn personopplysningene du gir oss når du bruker tjenestene våre, for eksempel når du kommuniserer med oss, gjennom nettskjemaer du fyller ut, eller når du abonnerer på vårt nyhetsbrev.

Det er obligatorisk at du fyller ut datafeltene identifisert med en stjerne. Hvis ett eller flere obligatoriske datafelt ikke er fylt ut, vil vi ikke kunne gi tilgang til tjenestene våre. Du er ikke pålagt å fylle ut de valgfrie datafeltene for å få tilgang til våre tjenester.

Vi samler inn hode- og øyesporingsdata i sanntid, uten å lagre noen videoopptak, og uten å samle inn annen personlig informasjon under denne prosessen.

Når du bruker Beam Solution, ved å bruke kamerafeeden på enheten din, beregner Beam Solution automatisk hodet og ansiktet ditt, samt blikkkoordinater (sporingsdata). Beregningen skjer i sanntid og gjøres direkte på enheten din. Videoene som er tatt opp med kameraet ditt blir ikke overført til våre tjenester, og vi verken tar opp eller lagrer dem.

Vi samler bare inn utdata fra denne beregningen (sporingsdataene), som er nødvendig for å tilby teknologien vår (og tjenestene til våre partnere). Vi lagrer ikke sporingsdata på en måte som tillater oss å identifisere deg, og kobler dem ikke til annen informasjon om deg.

Vi samler ikke inn innholdet ditt, for eksempel videostrømmer.

Du kan integrere øyesporingsteknologien vår med ditt eget innhold, for eksempel videostrømmer.

Som regel lagrer eller behandler vi ikke innholdet ditt.

De eneste unntakene fra denne regelen gjelder valgfrie tjenester du kan be om, som krever tilgang til innholdet ditt. I slike tilfeller vil vi informere deg på forhånd om dine behandlingsaktiviteter.

Enkelte personopplysninger samles også inn på en automatisert måte.

Vi samler også automatisk inn logger og analysedata om aktivitetene dine, som nærmere beskrevet i denne personvernerklæringen. Du kan definere visse autorisasjoner knyttet til automatisk innsamling av dine personlige data når du konfigurerer enheten i henhold til tilgjengelige funksjoner.

 1. Hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger på automatiserte måter for formålene angitt i denne personvernerklæringen og i samsvar med gjeldende lov.

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, spesielt sveitsiske databeskyttelseslover og, i den grad de gjelder for oss, annen databeskyttelseslovgivning, slik som EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) eller tilsvarende i Storbritannia, ved bruk av datamaskiner eller dataverktøy, i tråd med formålene angitt i denne personvernerklæringen.

Vi behandler ikke dine personopplysninger for å opprette en profil om deg (profilering). Vi fatter heller ikke beslutninger utelukkende på grunnlag av en automatisert behandling som har rettsvirkninger for de registrerte eller påvirker dem i vesentlig grad (automatisert enkeltvedtak).

Vi kan kombinere dine personopplysninger med annen informasjon (samlet) eller slette all informasjon som gjør at vi kan identifisere deg (anonymisere), slik at de ikke lenger anses som personopplysninger under gjeldende databeskyttelseslovgivning, i så fall vil denne personvernerklæringen ikke lenger gjelder, og vi kan bruke slike data til formål som ikke er tatt opp i denne personvernerklæringen (f.eks. for benchmarking eller analyseformål, eller for å utvikle og markedsføre nye tjenester). Du kan motsette deg anonymisering eller aggregering av dine personopplysninger for dette formålet når som helst (se avsnitt 13 nedenfor for ytterligere informasjon om dine rettigheter).

Vi tar de tekniske og organisatoriske passende sikkerhetstiltakene for å forhindre uautorisert tilgang, avsløring, modifikasjon, endring eller ødeleggelse av dine personopplysninger, som spesifisert i avsnitt 11 nedenfor.

 1. På hvilket juridisk grunnlag behandler vi dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger kun hvis vi har et gyldig juridisk grunnlag for å gjøre det.

Vi vil kun behandle dine personopplysninger hvis vi har et gyldig juridisk grunnlag for å gjøre det. Avhengig av behandlingsaktiviteten som utføres, vil vi derfor kun behandle dine personopplysninger hvis:

 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg eller for å ta pre-kontraktuelle skritt på din forespørsel (Kontraktsmessig nødvendighet);

Dette er spesielt tilfellet når behandling av dine personopplysninger er strengt nødvendig for å gi deg tjenestene, som nærmere spesifisert i avsnitt 7 nedenfor. Når GDPR gjelder, er kontraktsmessig nødvendighet basert på artikkel 6(1)(b) GDPR;

 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og bare i den grad dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke krever at vi avstår fra å behandle (Berettiget interesse);

Våre legitime interesser inkluderer spesielt (i) å sikre at våre tjenester leveres på en effektiv og sikker måte (f.eks. gjennom intern analyse av tjenestenes stabilitet og sikkerhet, oppdateringer og feilsøking, samt støttetjenester); (ii) å forbedre og utvikle tjenestene (inkludert overvåking av bruken av tjenestene våre, og for statistiske formål); (iii) dra nytte av kostnadseffektive tjenester (f.eks. kan vi velge å bruke visse tjenester som tilbys av leverandører i stedet for å utføre aktiviteten selv); og (iv) oppnå våre bedriftsmål. Når GDPR gjelder, er legitim interesse basert på artikkel 6(1)(f) GDPR;

 • Vi har innhentet ditt forhåndssamtykke på en klar og utvetydig måte (Samtykke);

Når GDPR gjelder, er samtykke basert på artikkel 6(1)(a) GDPR;

 • Behandlingen er nødvendig for å overholde våre juridiske eller regulatoriske forpliktelser (Juridisk forpliktelse);

Til slutt vil vi behandle personopplysningene dine hvis vi er pålagt ved lov å gjøre det, som nærmere spesifisert i avsnitt 7 nedenfor. Når GDPR gjelder, er juridisk forpliktelse basert på artikkel 6(1)(c) GDPR.

 1. Formål som vi behandler dine personopplysninger for?

Vi behandler dine personopplysninger for legitime og klart identifiserte formål:

Dine personopplysninger samles inn og behandles med det formål å drive tjenestene og for de andre legitime formålene som er spesifisert nedenfor, kun i den grad det er relevant for å oppnå disse formålene, og behandles ikke videre på en måte som er uforenlig med dem.

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

For å betjene Beam Solution og levere de relaterte tjenestene.

Vi behandler hovedsakelig dine personopplysninger for å levere tjenestene, basert på vår kontraktsmessige nødvendighet for å gjøre det, inkludert for å samhandle med deg, gi deg de forespurte tjenestene, samt for kunde- og brukeradministrasjonsformål.

I tillegg til personopplysningene du oppgir når du samhandler med Beam Solution, og sporingsdataene vi samler inn ved hjelp av enhetens kamera (se avsnitt 4 for ytterligere informasjon om dette), samler vi automatisk inn teknisk informasjon om din interaksjon med tjenestene, som f.eks. som den lokale IP-adressen, innholdet som ble åpnet, dato og klokkeslett for tilgang, informasjon om enhetstype og operativsystem, dine preferanser eller annen informasjon relatert til din interaksjon med Beam Solution, inkludert navigasjonsdetaljene dine på Beam Løsning. Vi behandler disse dataene for å etablere en forbindelse med enheten din over internett, for å evaluere bruken av Beam Solution og for å administrere dens stabilitet og sikkerhet, basert på vår legitime interesse i å gjøre det.

For å kontakte deg og svare på dine spørsmål, og gjøre det mulig for deg å samhandle med andre brukere.

Du har muligheten til å kontakte oss via Beam Solution via e-post. I denne sammenhengen behandler vi dataene du gir oss (inkludert kontaktinformasjonen din og emnet for forespørselen). Disse dataene brukes med det formål å gi deg den forespurte informasjonen og tjenestene, basert på vår kontraktsmessige nødvendighet.

Du kan også velge å bruke tjenestene til tredjeparter gjennom vår Beam Solution, som f.eks Uenighet, for å samhandle med andre brukere. I slike tilfeller er personvernerklæringen til disse leverandørene gjeldende.

For å sende deg vårt nyhetsbrev og annen reklameinformasjon.

Hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev, vil vi samle inn kontaktinformasjonen din (navn og e-postadresse) og bruke den til å gi deg vårt nyhetsbrev, basert på ditt samtykke. Du kan melde deg av nyhetsbrevtjenesten når som helst, i så fall vil kontaktinformasjonen din bli slettet.

Vi behandler registreringstidspunktet og bekreftelsen din basert på vår juridiske forpliktelse til å demonstrere samsvar. Vi analyserer også din bruk av nyhetsbrevet vårt, for eksempel om du har åpnet det eller klikket på bestemte lenker, og behandler disse dataene for å optimalisere og forbedre nyhetsbrevet vårt, basert på vår legitime interesse.

Vi bruker tredjepartstjenestene til Mailchimp for å tilby vår nyhetsbrevtjeneste, som vil ha tilgang til påloggingsdataene dine for å kunne gi deg tjenesten. Dens personvernerklæringer gjelder i forbindelse med dette, som du finner her: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Uavhengig av ditt abonnement på vårt nyhetsbrev, kan vi også kontakte deg på e-post for å informere deg om våre aktiviteter hvis du tidligere har abonnert på bruken av våre tjenester, hvis du ikke har protestert mot den tilsvarende bruken av e-postadressen din. Du kan når som helst protestere mot bruken av e-postadressen din til dette formålet ved å kontakte oss (se kontaktdetaljene i avsnitt 14). Det juridiske grunnlaget for den tilsvarende behandlingen av dataene dine er vår legitime interesse for å annonsere visse salgstilbud og aktiviteter knyttet til våre tidligere interaksjoner med deg.

For interne analyser og statistiske formål for å forbedre tjenestene våre.

Med mindre du protesterer mot slik behandling, kan vi behandle dine personopplysninger, spesielt data knyttet til din bruk av våre tjenester og dine preferanser (f.eks. innholdet du fikk tilgang til, dato og klokkeslett for tilgang og dine preferanser), for interne analyser og statistiske formål. , for å bedre forstå behovene til brukerne våre, for å optimere opplevelsen deres, og generelt for å forbedre ergonomien og funksjonaliteten til tjenestene våre. Du kan protestere mot slike behandlingsaktiviteter når som helst (se avsnitt 13 nedenfor for ytterligere informasjon om dine rettigheter).

Vi kobler ikke denne informasjonen til deg eller kontoen din. Vi bruker analyseverktøy levert av kjente markedsleverandører – som standard statistisk verktøy til Apple, Google Analytics, Mixpanel, Survicate og Firebase – som bare gir oss aggregerte eller anonymiserte, ikke-identifiserbare data. Personvernerklæringen til disse tjenesteleverandørene gjelder i denne sammenhengen. Du finner informasjon om deres personvernpraksis og hvordan du velger bort analyseinformasjonskapsler ved å klikke på følgende lenker: Apple inc, Google Analytics, Firebase, Mixpanel, Overlev.

For å overholde våre andre juridiske forpliktelser eller for andre legitime interesser.

Vi kan behandle dine personopplysninger videre hvis vi har en juridisk forpliktelse til å gjøre det eller for andre legitime interesser. Dette vil for eksempel være tilfellet hvis vi trenger å utlevere visse opplysninger til offentlige myndigheter eller beholde slike opplysninger for skatte- eller regnskapsformål, eller for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

Personopplysningene vi behandler for dette formålet er de vi har samlet inn for et av formålene som er angitt andre steder i denne seksjon 7. Vi beholder personopplysningene så lenge den juridiske forpliktelsen pålegges oss.

Hvis vi har innhentet ditt samtykke.

I tillegg til det ovennevnte, kan vi behandle dine personopplysninger hvis vi har innhentet ditt utvetydige samtykke for spesifikke formål. Et gitt samtykke kan trekkes tilbake når som helst, men dette påvirker ikke data behandlet før tilbaketrekking.

 1. Omstendighetene der vi deler dine personopplysninger med tredjeparter

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter hvis dette er nødvendig for driften av tjenestene våre, hvis det er en juridisk forpliktelse eller tillatelse til å gjøre det, eller hvis det er en annen gyldig grunn til å gjøre det.

Vi kan overføre dine personopplysninger til tredjeparts tjenesteleverandører i forbindelse med driften av tjenestene og med underleverandører som IT-tjenesteleverandører, skytjenesteleverandører, databaseleverandører, leverandører av automatiserte markedsføringsløsninger og konsulenter, inkludert Apple inc, Google Analytics, Firebase, Mixpanel, og Overlev. Detaljert informasjon om disse leverandørene finner du i forrige avsnitt.

Før vi overfører personopplysninger til disse leverandørene, sørger vi for å ha på plass kontraktsdokumentasjonen for å sikre at de vil gi en lik beskyttelse av brukernes personopplysninger som angitt i denne personvernerklæringen.

Vi kan dele sporingsdataene dine med partnere hvis du bruker teknologien vår med deres tjenester.

Som angitt i avsnitt 3, hvis du samhandler med Beam-løsningen gjennom søknaden fra en partner, vil denne partneren ha tilgang til sporingsdataene dine og behandle dem i samsvar med sin egen personvernpraksis.

For klarhetens skyld har partnere kun tilgang til sporingsdataene og ikke til videoopptakene dine (for mer informasjon om dette, se avsnitt 4). For å få tilgang til sporingsdataene må partnere godta vår SDK-lisensvilkår, som krever at de i avsnitt 4.2:

 • gi tilstrekkelig informasjon til brukere;
 • innhente brukernes eksplisitte og fritt gitte samtykke før bruk av dataene deres;
 • sikre sikkerheten til slike data; og
 • overholde gjeldende personvernlovgivning.

Vi kan også utlevere dine personopplysninger til tredjeparter der vi har en juridisk forpliktelse til å gjøre det eller en legitim interesse i å gjøre det.

Vi kan også avsløre dine personopplysninger der vi har en legitim interesse i å gjøre det, for eksempel (i) for å svare på en forespørsel fra en rettslig myndighet eller i samsvar med en juridisk forpliktelse; (ii) å fremme eller forsvare mot et krav eller søksmål; eller (iii) i forbindelse med restrukturering, spesielt hvis vi overfører våre eiendeler til et annet selskap.

 1. Internasjonale overføringer

Dine personopplysninger kan bli utlevert utenfor Sveits og EU, inkludert til land som ikke garanterer samme nivå av databeskyttelse og personvern som Sveits og EU.

Personopplysningene vi samler inn fra deg kan lagres og behandles i Sveits og EU, eller overføres til, lagres på eller på annen måte behandles andre steder, inkludert i USA, eller andre land som ikke nødvendigvis tilbyr et tilstrekkelig datanivå. beskyttelse som anerkjent av Sveits og/eller EU. I slike tilfeller vil vi sørge for at passende sikkerhetstiltak er på plass, i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover, for eksempel ved å stole på standard kontraktuelle klausuler vedtatt av EU-kommisjonen.

Hvis du overfører informasjon og data til oss, anses du uttrykkelig for å samtykke til slike dataoverføringer. Du kan be om tilleggsinformasjon i denne forbindelse og få en kopi av de relevante sikkerhetstiltakene på forespørsel ved å sende en forespørsel til kontaktadressen angitt i avsnitt 14 nedenfor.

 1. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig. 

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger så snart det ikke lenger er nødvendig for oss å oppfylle formålene angitt i avsnitt 7 i denne personvernerklæringen. Denne perioden varierer, avhengig av typen data det gjelder og gjeldende juridiske krav. Som en regel:

 • Som beskrevet i seksjon 4, lagrer vi ikke videoopptak tatt av kameraene dine (vi behandler bare live-feedene).
 • Sporingsdata generert gjennom Beam Solutions anonymiseres umiddelbart (noe som betyr at dataene ikke kan kobles til deg).
 • Kontoinformasjonen din beholdes så lenge kontoen din er aktiv. Hvis du sletter brukerkontoen din, vil kontoinformasjonen din bli slettet eller anonymisert umiddelbart etter en slik hendelse, med mindre data må beholdes av en gyldig grunn (som bevis- eller skatteformål);
 • Loggfiler blir som regel automatisk slettet eller anonymisert innen 30 dager etter innsamling, med mindre vi må beholde dem av en gyldig grunn.
 1. Sikkerhet

Vi opprettholder fysiske, tekniske og prosedyremessige sikkerhetstiltak for å holde dine personopplysninger sikre.

Vi er forpliktet til sikkerheten til dine personopplysninger, og har på plass fysiske, administrative og tekniske tiltak designet for å holde dine personopplysninger sikre og for å forhindre uautorisert tilgang til dem. Vi begrenser tilgangen til dine personopplysninger til de personene som trenger å vite dem for formålet beskrevet i denne personvernerklæringen. I tillegg bruker vi standard sikkerhetsprotokoller og mekanismer for å utveksle overføring av sensitive data. Når du legger inn sensitiv informasjon på vår Beam Solution, krypterer vi den ved hjelp av Transport Layer Security (TLS) teknologi.

Selv om vi tar passende skritt for å beskytte dine personopplysninger, er ingen IT-infrastruktur helt sikker. Derfor kan vi ikke garantere at data du gir til oss er trygge og beskyttet mot all uautorisert tredjeparts tilgang og tyveri. Vi fraskriver oss ethvert ansvar i denne forbindelse.

Internett er et globalt miljø. Som et resultat, ved å sende informasjon til oss elektronisk, kan slike data overføres internasjonalt over internett avhengig av hvor du befinner deg. Internett er ikke et sikkert miljø, og denne personvernerklæringen gjelder vår bruk av dine personopplysninger når de kun er under vår kontroll. Gitt internetts iboende natur, gjøres alle internettoverføringer på egen risiko.

Hvis vi har rimelige grunner til å tro at dine personopplysninger er ervervet av en uautorisert person, og gjeldende lov krever varsling, vil vi umiddelbart varsle deg om bruddet via e-post (hvis vi har det) og/eller via en annen kommunikasjonskanal (inkludert ved å legge ut et varsel på Beam Solution).

 1. Hvordan vi bruker informasjonskapsler eller andre analytiske verktøy

Vi bruker ikke informasjonskapsler i forhold til stråleløsningen.

Informasjonskapsler er små filer med bokstaver og tall som lastes ned til datamaskinen din når du går inn på bestemte nettsteder. Generelt lar informasjonskapsler et nettsted gjenkjenne en brukers datamaskin. De kan brukes til å overvåke og analysere hvordan brukere samhandler med en nettside eller annen tjeneste, for å forbedre den og dens funksjoner, og/eller tilpasse den avhengig av brukernes interaksjoner. For mer informasjon om informasjonskapsler, vennligst besøk nettstedet http://www.allaboutcookies.org.

Vi bruker ikke informasjonskapsler i forhold til Beam Solution.

 1. Dine rettigheter med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger

Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger vi behandler og kan spesielt be om at de fjernes, oppdateres eller korrigeres.

Med mindre annet følger av loven, har du rett til å vite om vi behandler personopplysningene dine. Du kan kontakte oss for å få vite innholdet i slike personopplysninger, for å verifisere nøyaktigheten, og i den grad det er tillatt ved lov, for å be om at de blir supplert, oppdatert, rettet eller slettet. Du har også rett til å be oss om å stanse all spesifikk behandling av personopplysninger som kan ha blitt innhentet eller behandlet i strid med gjeldende lov, og du har rett til å protestere mot enhver behandling av personopplysninger av legitime grunner.

Hvis du ber oss om å slette dine personopplysninger fra systemene våre, vil vi gjøre det med mindre vi trenger å beholde dataene dine av juridiske eller andre legitime grunner. Vær oppmerksom på at all informasjon som vi har kopiert kan forbli på sikkerhetskopi i en periode etter sletteforespørselen din.

Der vi stoler på ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger, vil vi søke ditt fritt gitte og spesifikke samtykke ved å gi deg informerte og utvetydige indikasjoner knyttet til dine personopplysninger. Du kan når som helst tilbakekalle et slikt samtykke (uten at slik tilbaketrekking påvirker lovligheten av behandlingen gjort før).

Ovennevnte begrenser ikke andre rettigheter du måtte ha i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning under visse omstendigheter. Spesielt, hvis GDPR gjelder for behandlingen av dine personopplysninger, gir GDPR deg visse rettigheter som registrert hvis de respektive kravene er oppfylt:

 • Rett til innsyn (15 GDPR) – du har rett til å få tilgang til og be oss om kopier av dine personopplysninger.
 • Rett til retting (16 GDPR) – du har rett til å be oss om å rette opp personopplysninger du mener er unøyaktige. Du har også rett til å be oss om å fullføre informasjon du mener er ufullstendig.
 • Rett til sletting (17 GDPR) – du har rett til å be oss om å slette dine personopplysninger under visse omstendigheter.
 • Rett til begrensning av behandlingen (18 GDPR) – du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter.
 • Rett til dataportabilitet (20 GDPR) – du har rett til å be om at vi overfører i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format personopplysningene du ga oss til en annen organisasjon, eller til deg, under visse omstendigheter.
 • Rett til å protestere mot behandling (21 GDPR) – du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som er basert på våre legitime interesser, under visse omstendigheter. I slike tilfeller vil vi ikke lenger behandle personopplysningene med mindre vi viser overbevisende legitime grunner for behandlingen, som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvor behandlingen er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

Som regel er du ikke pålagt å betale noe gebyr for å utøve rettighetene dine, og vi vil svare på forespørselen din innen en måned.

Du finner ytterligere detaljer om dine rettigheter i avsnitt 5 og 7 i denne personvernerklæringen i forbindelse med hver behandlingsaktivitet vi utfører. Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine, eller ønsker ytterligere informasjon om dem, vennligst kontakt oss ved å bruke kontakten som er oppført nedenfor (se avsnitt 14).

Du har rett til å sende inn en klage til vedkommende myndighet.

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten for databeskyttelse, spesielt i medlemsstaten der du har ditt vanlige opphold, arbeidssted eller stedet for den påståtte overtredelsen, i tillegg til rettighetene beskrevet ovenfor.

Selv om dette ikke er nødvendig, anbefaler vi at du kontakter oss først, da vi kanskje kan svare på forespørselen din direkte.

Dine rettigheter under California Consumer Privacy Act (CCPA)

Hvis du er bosatt i California som bruker tjenestene, vil California Consumer Privacy Act (CCPA) kan gi deg rett til å be om tilgang til og sletting av dine personopplysninger.

Hvis du er bosatt i California, kan du be om at vi:

 • gi deg følgende informasjon som dekker de 12 månedene før forespørselen din:
 • kategoriene og spesifikke deler av personlig informasjon vi samlet inn om deg og kategoriene av personlig informasjon vi solgte (se avsnitt 4 og 7 i denne personvernerklæringen);
 • kategoriene av kilder som vi samlet inn slik personlig informasjon fra (se avsnitt 4 i denne personvernerklæringen);
 • det forretningsmessige eller kommersielle formålet med å samle inn eller selge personlig informasjon om deg (se avsnitt 6 og 7 i denne personvernerklæringen); og
 • kategoriene av tredjeparter som vi solgte eller på annen måte avslørte personlig informasjon til (se avsnitt 8 i denne personvernerklæringen).
 • slette personlig informasjon vi har samlet inn fra deg; eller
 • velge bort ethvert fremtidig salg av personlig informasjon om deg.

I tillegg kan brukere av tjenestene som er bosatt i California og under 18 år be om og få fjerning av innhold de har lagt ut.

Vi selger ikke brukerpersonopplysninger til tredjeparter for intensjonene og formålene til CCPA.

For å utøve retten til å be om tilgang til og sletting av dine personopplysninger, vennligst se kontaktopplysningene i avsnitt 14 nedenfor. Vi diskriminerer ikke basert på utøvelse av personvernrettigheter du måtte ha i henhold til denne delen og vil svare på forespørselen din i samsvar med gjeldende lov.

Alle forespørsler må merkes "California Removal Request" på e-postens emnelinje. Alle forespørsler må gi en beskrivelse av innholdet du ønsker fjernet og informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å tillate oss å finne det innholdet. Vi godtar ikke forespørsler om fjerning fra California via post, telefon eller faks. Vi er ikke ansvarlige for meldinger som ikke er merket eller sendt på riktig måte, og vi kan kanskje ikke svare hvis du ikke gir tilstrekkelig informasjon. Vær oppmerksom på at forespørselen din ikke sikrer fullstendig eller omfattende fjerning av materialet. For eksempel kan materiale som du har lagt ut, publiseres på nytt eller legges ut på nytt av en annen bruker eller tredjepart.

 1. Kontakt oss

Hvis du mener at dine personopplysninger har blitt brukt på en måte som ikke er i samsvar med denne personvernerklæringen, eller hvis du har spørsmål eller spørsmål angående innsamling eller behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på [email protected].

 1. Oppdateringer av denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan være gjenstand for endringer. Eventuelle endringer eller tillegg til behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen som påvirker deg, vil bli kommunisert til deg via en passende kanal, avhengig av hvordan vi normalt kommuniserer med deg (inkludert via e-post og/eller via Beam Solution, f.eks. bannere , popup-vinduer eller andre varslingsmekanismer). Hvis du ikke godtar endringene som er gjort, må du slutte å få tilgang til og/eller bruke de berørte tjenestene.

 

____________________________________________

 

Sist oppdatert: 7. oktober 2021.