PENYELESAIAN SINAR MATA | Notis privasi

 1. pengenalan

Kami menyedari kepentingan privasi anda dan ketelusan dalam pemprosesan data peribadi anda.

Di Eyeware Tech SA (kita, kami atau Alat mata), kami menyedari kepentingan privasi anda dan ketelusan dalam pemprosesan data peribadi anda.

Notis privasi ini (Notis privasi) memberitahu anda tentang data peribadi yang kami kumpul dan proses berkaitan dengan penyediaan Beam Solution kami (the Penyelesaian Rasuk) dan/atau perkhidmatan yang disediakan melalui Beam Solution (bersama-sama dengan Beam Solution, kami Perkhidmatan).

Dengan mengakses dan menggunakan Perkhidmatan kami, anda dengan jelas mengakui bahawa kami mungkin mengumpul dan memproses data peribadi anda mengikut Notis Privasi ini.

Notis Privasi ini digabungkan ke dalam dan menjadi sebahagian daripada kami syarat penggunaan [https://beam.eyeware.tech/license.html] untuk Penyelesaian Rasuk (ToU). Semua istilah berhuruf besar yang tidak ditakrifkan dalam dokumen ini mempunyai makna yang diberikan kepada mereka dalam ToU.

 1. Versi pendek

Berikut ialah ringkasan ringkas (tetapi bukan pengganti) Notis Privasi ini:

 • Eyeware Tech SA bertanggungjawab untuk pemprosesan, sebagai pengawal, data peribadi anda. Notis Privasi ini, walau bagaimanapun, hanya terpakai kepada aktiviti kami, dan bukan kepada aktiviti penyedia pihak ketiga (walaupun kami memautkan kepada perkhidmatan mereka atau jika mereka menyepadukan Penyelesaian Beam dengan aplikasi mereka sendiri) (lihat bahagian 3 dan 8);
 • Sebagai sebahagian daripada pengendalian Perkhidmatan kami, kami mungkin mengakses dan/atau mengumpul data peribadi yang anda berikan kepada kami, atau yang kami kumpulkan secara automatik apabila anda berinteraksi dengan Perkhidmatan.
 • Kami memproses data peribadi tersebut dengan mematuhi undang-undang Switzerland dan undang-undang lain yang terpakai kepada kami, terutamanya untuk tujuan menyediakan Perkhidmatan kami (lihat bahagian 4).
 • Khususnya, untuk memberikan anda Perkhidmatan, kami mengira dalam masa nyata data pengesanan kepala, muka dan mata (Data Penjejakan) menggunakan kamera peranti anda. Semasa berbuat demikian, kami jangan rakam atau simpan rakaman video anda. Jika anda menyepadukan teknologi kami dengan kandungan anda sendiri (seperti video), kami juga tidak akan merakam atau mengakses kandungan tersebut (lihat bahagian 4 dan 10);
 • Kami juga mungkin memproses data peribadi anda untuk berkomunikasi dengan anda, menghantar surat berita kami, menganalisis dan menambah baik penggunaan Perkhidmatan kami, mematuhi kewajipan undang-undang kami, dan untuk tujuan sah lain yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini (lihat bahagian 7, serta bahagian 5 dan 6);
 • Data peribadi anda disimpan di Switzerland dan/atau di EU. Kami tidak berkongsinya dengan pihak ketiga atau memindahkannya ke luar negara, melainkan kedua-duanya perlu untuk pengendalian Perkhidmatan kami dan dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Ini mungkin berlaku sebagai contoh apabila kami menggunakan penyedia perkhidmatan atau mesti berinteraksi dengan pihak ketiga untuk menjalankan aktiviti profesional kami (lihat bahagian 8 dan 9);
 • Kami tidak menyimpan data peribadi anda dalam bentuk yang membenarkan pengenalan anda lebih lama daripada yang diperlukan untuk kami memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam Notis Privasi ini. Tambahan pula, kami tidak menyimpan sama sekali rakaman video yang ditangkap oleh kamera anda (kami hanya memproses suapan langsung untuk menjana Data Penjejakan) (lihat seksyen 10);
 • Kami menggunakan langkah keselamatan dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda. Walau bagaimanapun, tiada infrastruktur IT yang benar-benar selamat, dan kami tidak dapat menjamin bahawa kami adalah (lihat seksyen 11);
 • Anda boleh menghubungi kami ([email protected]) untuk melaksanakan hak anda berkaitan data peribadi anda (lihat seksyen 13 dan 14).
 1. Siapa yang bertanggungjawab untuk pemprosesan data peribadi anda

Eyeware Tech SA, Rue Marconi 19, 1920 Martigny, Switzerland, bertanggungjawab untuk pemprosesan, sebagai pengawal, data peribadi anda. Anda akan menemui butiran hubungan kami di bawah dalam Bahagian 14.

Notis Privasi ini hanya terpakai pada pemprosesan yang dilakukan oleh atau bagi pihak kami. Walaupun kami mungkin menyediakan pautan ke tapak web, kandungan atau perkhidmatan pihak ketiga, kami tidak bertanggungjawab ke atas dasar mereka berhubung dengan data peribadi. Dalam keadaan sedemikian, pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda dikawal oleh dasar privasi penyedia pihak ketiga tersebut, yang anda harus semak dengan teliti untuk mengetahui lebih lanjut tentang amalan pemprosesan data peribadi mereka.

Kami percaya bahawa Penyelesaian Beam sepatutnya tersedia secara meluas. Untuk tujuan ini, kami menyediakan alatan kepada pembangun dan penyedia perkhidmatan ketiga (kami rakan kongsi) membolehkan mereka menyepadukan teknologi pengesanan mata kami dalam produk mereka sendiri. Apabila berbuat demikian (dan tertakluk kepada penerimaan mereka terhadap kami Syarat pelesenan SDK [https://beam.eyeware.tech/sdk-license.html]; lebih lanjut mengenai perkara ini dalam Bahagian 8), Rakan Kongsi boleh mengakses Data Penjejakan (pose kepala, koordinat pandangan) dan mencipta aplikasi interaktif mereka sendiri.

Jika anda adalah pengguna atau pelanggan mana-mana Rakan Kongsi kami (a Pengguna-Rakan Kongsi), sila baca yang berikut: Notis Privasi ini tidak menangani cara Rakan Kongsi kami mengumpul dan menggunakan data peribadi anda. Jika anda ingin membuat sebarang permintaan atau pertanyaan mengenai data peribadi anda, sila hubungi terus Rakan Kongsi tersebut. Contohnya, jika anda ingin meminta untuk mengakses, membetulkan, meminda atau memadamkan data peribadi yang tidak tepat yang pada asalnya dikumpulkan oleh salah seorang Rakan Kongsi kami, sila arahkan pertanyaan anda kepada Rakan Kongsi yang berkaitan.

 1. Pengumpulan data peribadi

Kami mengumpul data peribadi yang anda berikan kepada kami.

Kami mengumpul data peribadi yang anda berikan kepada kami apabila menggunakan Perkhidmatan kami, contohnya apabila anda berkomunikasi dengan kami, melalui borang web yang anda isi, atau apabila anda melanggan surat berita kami.

Anda wajib melengkapkan medan data yang dikenal pasti oleh asterisk. Jika satu atau lebih medan data wajib tidak dilengkapkan, kami tidak akan dapat memberikan akses kepada Perkhidmatan kami. Anda tidak perlu melengkapkan medan data pilihan untuk mengakses Perkhidmatan kami.

Kami mengumpul data penjejakan kepala dan mata dalam masa nyata, tanpa menyimpan sebarang rakaman video dan tanpa mengumpul sebarang maklumat peribadi lain semasa proses ini.

Apabila anda menggunakan Penyelesaian Rasuk, menggunakan suapan kamera pada peranti anda, Penyelesaian Rasuk secara automatik mengira pose kepala dan muka anda, serta koordinat pandangan (Data Penjejakan). Pengiraan berlaku dalam masa nyata dan dilakukan terus pada peranti anda. Video yang dirakam dengan kamera anda tidak dipindahkan ke perkhidmatan kami dan kami tidak merakam atau menyimpannya.

Kami hanya mengumpul output pengiraan ini (Data Penjejakan), yang diperlukan untuk menyediakan teknologi kami (dan perkhidmatan Rakan Kongsi kami). Kami tidak menyimpan Data Penjejakan dengan cara yang membenarkan kami mengenal pasti anda, dan tidak memautkannya kepada maklumat lain tentang anda.

Kami tidak mengumpul kandungan anda, seperti strim video.

Anda boleh menyepadukan teknologi penjejakan mata kami dengan kandungan anda sendiri, seperti strim video.

Sebagai peraturan, kami tidak menyimpan atau memproses kandungan anda.

Satu-satunya pengecualian kepada peraturan ini melibatkan perkhidmatan pilihan yang anda boleh minta, yang memerlukan akses kepada kandungan anda. Dalam kes sedemikian, kami akan memaklumkan anda terlebih dahulu tentang aktiviti pemprosesan anda.

Data peribadi tertentu juga dikumpul secara automatik.

Kami juga mengumpul data log dan analitis secara automatik tentang aktiviti anda, seperti yang diterangkan lebih lanjut dalam Notis Privasi ini. Anda boleh menentukan kebenaran tertentu yang berkaitan dengan pengumpulan automatik data peribadi anda apabila anda mengkonfigurasi peranti anda mengikut fungsi yang tersedia.

 1. Cara kami memproses data peribadi anda

Kami memproses data peribadi anda dengan cara automatik untuk tujuan yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini dan mengikut undang-undang yang terpakai.

Kami memproses data peribadi anda dengan mematuhi undang-undang yang terpakai, khususnya undang-undang perlindungan data Switzerland dan, setakat ia terpakai kepada kami, undang-undang perlindungan data lain, seperti Peraturan Perlindungan Data Am EU (GDPR) atau yang setaraf dengannya di United Kingdom, menggunakan komputer atau alatan komputer, selaras dengan tujuan yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini.

Kami tidak memproses data peribadi anda untuk membuat profil tentang anda (profiling). Kami juga tidak membuat keputusan secara eksklusif berdasarkan pemprosesan automatik yang mempunyai kesan undang-undang ke atas subjek data atau menjejaskan mereka dengan ketara (keputusan individu automatik).

Kami mungkin menggabungkan data peribadi anda dengan maklumat lain (agregat) atau memadam sebarang maklumat yang membolehkan kami mengenal pasti anda (tanpa nama), supaya ia tidak lagi dianggap data peribadi di bawah undang-undang perlindungan data yang terpakai, dalam hal ini Notis Privasi ini tidak akan lagi. terpakai, dan kami mungkin menggunakan data tersebut untuk tujuan yang tidak difikirkan oleh Notis Privasi ini (cth untuk tujuan penandaarasan atau analitik, atau untuk membangun dan memasarkan perkhidmatan baharu). Anda boleh membantah penyamaran atau pengagregatan data peribadi anda untuk tujuan ini pada bila-bila masa (lihat bahagian 13 di bawah untuk maklumat tambahan tentang hak anda).

Kami mengambil langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang sesuai untuk menghalang akses tanpa kebenaran, pendedahan, pengubahsuaian, pengubahan atau pemusnahan data peribadi anda, seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 11 di bawah.

 1. Atas dasar undang-undang manakah kami memproses data peribadi anda

Kami memproses data peribadi anda hanya jika kami mempunyai alasan undang-undang yang sah untuk berbuat demikian.

Kami hanya akan memproses data peribadi anda jika kami mempunyai alasan undang-undang yang sah untuk berbuat demikian. Bergantung pada aktiviti pemprosesan yang dijalankan, kami hanya akan memproses data peribadi anda jika:

 • Pemprosesan adalah perlu untuk memenuhi kewajipan kontrak kami kepada anda atau untuk mengambil langkah pra-kontrak atas permintaan anda (Keperluan Kontrak);

Ini adalah kes khususnya apabila memproses data peribadi anda diperlukan untuk memberikan anda Perkhidmatan, seperti yang dinyatakan selanjutnya dalam bahagian 7 di bawah. Apabila GDPR terpakai, Keperluan Kontrak adalah berdasarkan Artikel 6(1)(b) GDPR;

 • Pemprosesan adalah perlu untuk memenuhi kepentingan sah kami, dan hanya setakat kepentingan atau hak asasi dan kebebasan anda tidak memerlukan kami untuk mengelak daripada memproses (Kepentingan Sah);

Kepentingan Sah kami termasuk khususnya (i) memastikan bahawa Perkhidmatan kami disediakan dengan cara yang cekap dan selamat (cth melalui analisis dalaman kestabilan dan keselamatan Perkhidmatan, kemas kini dan penyelesaian masalah, serta perkhidmatan sokongan); (ii) menambah baik dan membangunkan Perkhidmatan (termasuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami, dan untuk tujuan statistik); (iii) mendapat manfaat daripada perkhidmatan kos efektif (cth. kami mungkin memilih untuk menggunakan perkhidmatan tertentu yang ditawarkan oleh pembekal daripada menjalankan aktiviti itu sendiri); dan (iv) mencapai matlamat korporat kami. Apabila GDPR terpakai, Kepentingan Sah adalah berdasarkan Artikel 6(1)(f) GDPR;

 • Kami telah mendapat persetujuan anda terlebih dahulu dengan cara yang jelas dan jelas (Persetujuan);

Apabila GDPR terpakai, Persetujuan adalah berdasarkan Artikel 6(1)(a) GDPR;

 • Pemprosesan adalah perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang atau peraturan kami (Kewajipan Undang-undang);

Akhir sekali, kami akan memproses data peribadi anda jika kami dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian, seperti yang dinyatakan selanjutnya dalam bahagian 7 di bawah. Apabila GDPR terpakai, Kewajipan Undang-undang adalah berdasarkan Artikel 6(1)(c) GDPR.

 1. Tujuan kami memproses data peribadi anda?

Kami memproses data peribadi anda untuk tujuan yang sah dan dikenal pasti dengan jelas:

Data peribadi anda dikumpul dan diproses untuk tujuan mengendalikan Perkhidmatan dan untuk tujuan sah lain yang dinyatakan secara jelas di bawah, hanya setakat yang relevan untuk mencapai tujuan ini, dan tidak diproses selanjutnya dalam cara yang tidak serasi dengannya.

Kami memproses data peribadi anda untuk tujuan berikut:

Untuk mengendalikan Penyelesaian Rasuk dan menyediakan Perkhidmatan yang berkaitan.

Kami terutamanya memproses data peribadi anda untuk menyediakan Perkhidmatan, berdasarkan Keperluan Kontrak kami untuk berbuat demikian, termasuk untuk berinteraksi dengan anda, memberikan anda Perkhidmatan yang diminta, serta untuk tujuan pengurusan pelanggan dan pengguna.

Sebagai tambahan kepada data peribadi yang anda berikan semasa berinteraksi dengan Penyelesaian Rasuk, dan Data Penjejakan yang kami kumpulkan menggunakan kamera peranti anda (lihat bahagian 4 untuk maklumat tambahan tentang perkara ini), kami secara automatik mengumpul maklumat teknikal tentang interaksi anda dengan Perkhidmatan, seperti sebagai alamat IP setempat, kandungan yang telah diakses, tarikh dan masa akses, maklumat tentang jenis peranti dan sistem pengendalian anda, pilihan anda atau maklumat lain yang berkaitan dengan interaksi anda dengan Penyelesaian Beam, termasuk butiran navigasi anda pada Beam Penyelesaian. Kami memproses data ini untuk mewujudkan sambungan dengan peranti anda melalui Internet, untuk menilai penggunaan Penyelesaian Beam dan untuk mengurus kestabilan dan keselamatannya, berdasarkan Kepentingan Sah kami untuk berbuat demikian.

Untuk menghubungi anda dan menjawab pertanyaan anda, dan membolehkan anda berinteraksi dengan pengguna lain.

Anda mempunyai pilihan untuk menghubungi kami melalui Beam Solution melalui e-mel. Dalam konteks ini, kami memproses data yang anda berikan kepada kami (termasuk maklumat hubungan anda dan subjek permintaan). Data ini digunakan untuk tujuan memberikan anda maklumat dan perkhidmatan yang diminta, berdasarkan Keperluan Kontrak kami.

Anda juga boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan pihak ketiga melalui Beam Solution kami, seperti Perselisihan, untuk berinteraksi dengan pengguna lain. Dalam kes sedemikian, penyataan privasi pembekal tersebut adalah terpakai.

Untuk menghantar surat berita kami dan maklumat pengiklanan lain kepada anda.

Jika anda melanggan surat berita kami, kami akan mengumpulkan butiran hubungan anda (nama dan alamat e-mel) dan menggunakannya untuk memberikan anda surat berita kami, berdasarkan Persetujuan anda. Anda boleh berhenti melanggan perkhidmatan surat berita pada bila-bila masa, dalam hal ini butiran hubungan anda akan dipadamkan.

Kami memproses masa pendaftaran dan pengesahan ikut serta anda berdasarkan Kewajipan Undang-undang kami untuk menunjukkan pematuhan. Kami juga menganalisis penggunaan surat berita kami oleh anda, contohnya sama ada anda telah membukanya atau mengklik pautan tertentu, dan memproses data ini untuk mengoptimumkan dan menambah baik surat berita kami, berdasarkan Kepentingan Sah kami.

Kami menggunakan perkhidmatan pihak ketiga Mailchimp untuk menyediakan perkhidmatan surat berita kami, yang akan mempunyai akses kepada data log masuk anda untuk menyediakan perkhidmatan tersebut kepada anda. Kenyataan privasinya terpakai berkaitan dengan ini, yang anda akan dapati di sini: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Secara bebas daripada langganan anda kepada surat berita kami, kami juga boleh menghubungi anda melalui e-mel untuk memaklumkan anda tentang aktiviti kami jika anda telah melanggan penggunaan Perkhidmatan kami sebelum ini, jika anda tidak membantah penggunaan alamat e-mel anda yang sepadan. Anda boleh membantah penggunaan alamat e-mel anda untuk tujuan ini pada bila-bila masa dengan menghubungi kami (lihat butiran hubungan di bahagian 14). Asas undang-undang untuk pemprosesan data anda yang sepadan ialah Kepentingan Sah kami untuk mengiklankan tawaran jualan dan aktiviti tertentu yang berkaitan dengan interaksi kami sebelum ini dengan anda.

Untuk analisis dalaman dan tujuan statistik untuk menambah baik Perkhidmatan kami.

Melainkan anda membantah pemprosesan sedemikian, kami mungkin memproses data peribadi anda, khususnya data yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan kami dan keutamaan anda (cth kandungan yang anda akses, tarikh dan masa akses dan pilihan anda), untuk tujuan analisis dalaman dan statistik , untuk lebih memahami keperluan pengguna kami, untuk mengoptimumkan pengalaman mereka, dan secara umum untuk meningkatkan ergonomik dan kefungsian Perkhidmatan kami. Anda boleh membantah aktiviti pemprosesan sedemikian pada bila-bila masa (lihat bahagian 13 di bawah untuk maklumat tambahan tentang hak anda).

Kami tidak memautkan maklumat ini kepada anda atau akaun anda. Kami menggunakan alat analitis yang disediakan oleh pembekal pasaran yang terkenal - seperti alat statistik standard Apple, Google Analitis, Mixpanel, Survicate dan Firebase - yang memberikan kami hanya data terkumpul atau awanama, tidak boleh dikenal pasti. Dasar privasi penyedia perkhidmatan tersebut terpakai dalam konteks ini. Anda akan mendapat maklumat tentang amalan privasi mereka dan cara untuk menarik diri daripada kuki analitik mereka dengan mengklik pada pautan berikut: Apple Inc, Google Analitis, Firebase, Panel campuran, Bertahan hidup.

Untuk mematuhi Kewajipan Undang-undang kami yang lain atau untuk Kepentingan Sah yang lain.

Kami mungkin memproses selanjutnya data peribadi anda jika kami mempunyai Kewajipan Undang-undang untuk berbuat demikian atau untuk Kepentingan Sah yang lain. Ini misalnya akan berlaku jika kami perlu mendedahkan maklumat tertentu kepada pihak berkuasa awam atau mengekalkan maklumat tersebut untuk tujuan cukai atau perakaunan, atau untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang.

Data peribadi yang kami proses untuk tujuan ini adalah data yang kami kumpulkan untuk salah satu tujuan yang dinyatakan di tempat lain dalam seksyen 7 ini. Kami mengekalkan data peribadi untuk tempoh kewajipan undang-undang yang dikenakan ke atas kami.

Jika kami telah mendapat persetujuan anda.

Sebagai tambahan kepada perkara di atas, kami mungkin memproses data peribadi anda jika kami telah mendapat kebenaran anda yang jelas sebelum ini untuk tujuan tertentu. Keizinan yang diberikan boleh ditarik balik pada bila-bila masa, tetapi ini tidak menjejaskan data yang diproses sebelum pengeluaran.

 1. Keadaan di mana kami berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga

Kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga jika ini perlu untuk pengendalian Perkhidmatan kami, jika terdapat kewajipan undang-undang atau kebenaran untuk berbuat demikian, atau jika terdapat sebab lain yang sah untuk berbuat demikian.

Kami mungkin memindahkan data peribadi anda kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga berkaitan dengan pengendalian Perkhidmatan dan dengan subkontraktor seperti pembekal perkhidmatan IT, pembekal perkhidmatan awan, pembekal pangkalan data, pembekal penyelesaian pemasaran automatik dan perunding, termasuk Apple Inc, Google Analitis, Firebase, Panel campuran, dan Bertahan hidup. Maklumat terperinci mengenai pembekal ini boleh didapati di bahagian sebelumnya.

Sebelum memindahkan data peribadi kepada penyedia ini, kami memastikan untuk menyediakan dokumentasi kontrak untuk memastikan bahawa mereka akan memberikan perlindungan yang sama rata bagi data peribadi pengguna seperti yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini.

Kami mungkin berkongsi Data Penjejakan anda dengan Rakan Kongsi jika anda menggunakan teknologi kami dengan Perkhidmatan mereka.

Seperti yang dinyatakan dalam bahagian 3, jika anda berinteraksi dengan Penyelesaian Pancaran melalui aplikasi Rakan Kongsi, Rakan Kongsi tersebut akan mempunyai akses kepada Data Penjejakan anda dan memprosesnya mengikut amalan privasinya sendiri.

Untuk kejelasan, Rakan Kongsi hanya mempunyai akses kepada Data Penjejakan dan bukan kepada rakaman video anda (untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang perkara ini, lihat Bahagian 4). Untuk mengakses Data Penjejakan, Rakan Kongsi mesti bersetuju dengan kami Syarat pelesenan SDK, yang memerlukannya dalam seksyen 4.2 untuk:

 • menyediakan maklumat yang mencukupi kepada pengguna;
 • mendapatkan kebenaran eksplisit dan bebas diberikan sebelum menggunakan data mereka;
 • memastikan keselamatan data tersebut; dan
 • mematuhi mana-mana undang-undang privasi yang terpakai.

Kami juga mungkin mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga di mana kami mempunyai kewajipan undang-undang untuk berbuat demikian atau kepentingan yang sah untuk berbuat demikian.

Kami juga mungkin mendedahkan data peribadi anda di mana kami mempunyai kepentingan yang sah untuk berbuat demikian, contohnya (i) untuk menjawab permintaan daripada pihak berkuasa kehakiman atau mengikut kewajipan undang-undang; (ii) untuk membawa atau mempertahankan terhadap tuntutan atau tuntutan mahkamah; atau (iii) dalam konteks penstrukturan semula, khususnya jika kita memindahkan aset kita kepada syarikat lain.

 1. Pemindahan Antarabangsa

Data peribadi anda mungkin didedahkan di luar Switzerland dan Kesatuan Eropah, termasuk kepada negara yang tidak menjamin tahap perlindungan dan privasi data yang sama seperti Switzerland dan Kesatuan Eropah.

Data peribadi yang kami kumpul daripada anda mungkin disimpan dan diproses di Switzerland dan Kesatuan Eropah, atau dipindahkan ke, disimpan di atau sebaliknya diproses di tempat lain, termasuk di AS, atau mana-mana negara lain yang mungkin tidak semestinya menawarkan tahap data yang mencukupi perlindungan seperti yang diiktiraf oleh Switzerland dan/atau Kesatuan Eropah. Dalam kes sedemikian, kami akan memastikan bahawa perlindungan yang sesuai disediakan, mengikut undang-undang perlindungan data yang berkenaan, contohnya dengan bergantung pada klausa kontrak standard yang diterima pakai oleh Suruhanjaya Eropah.

Jika anda menghantar maklumat dan data kepada kami, anda secara nyata dianggap bersetuju dengan pemindahan data tersebut. Anda boleh meminta maklumat tambahan dalam hal ini dan mendapatkan salinan perlindungan yang berkaitan atas permintaan dengan menghantar permintaan ke alamat hubungan yang dinyatakan dalam bahagian 14 di bawah.

 1. Berapa lama kami menyimpan data peribadi anda?

Data peribadi anda tidak akan disimpan lebih lama daripada yang diperlukan. 

Kami akan memadam atau menamakan data peribadi sebaik sahaja kami tidak lagi perlu memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam seksyen 7 Notis Privasi ini. Tempoh ini berbeza-beza, bergantung pada jenis data yang berkenaan dan keperluan undang-undang yang berkenaan. Sebagai peraturan:

 • Seperti yang diterangkan dalam Bahagian 4, kami tidak menyimpan rakaman video yang ditangkap oleh kamera anda (kami hanya memproses suapan langsung).
 • Data Penjejakan yang dijana melalui Penyelesaian Rasuk akan dianonimkan serta-merta (bermaksud bahawa data tidak boleh dipautkan kepada anda).
 • Maklumat akaun anda disimpan selagi akaun anda aktif. Jika anda memadamkan akaun pengguna anda, maklumat akaun anda akan dipadamkan atau tanpa nama serta-merta selepas peristiwa tersebut, melainkan data mesti disimpan atas sebab yang sah (seperti bukti atau tujuan cukai);
 • Fail log biasanya dipadam atau dianonimkan secara automatik dalam masa 30 hari dari pengumpulannya, melainkan kami mesti mengekalkannya atas sebab yang sah.
 1. Keselamatan

Kami mengekalkan perlindungan fizikal, teknikal dan prosedur untuk memastikan data peribadi anda selamat.

Kami komited terhadap keselamatan data peribadi anda, dan telah menyediakan langkah-langkah fizikal, pentadbiran dan teknikal yang direka untuk memastikan data peribadi anda selamat dan untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan kepadanya. Kami mengehadkan akses kepada data peribadi anda kepada orang yang perlu mengetahuinya untuk tujuan yang diterangkan dalam Notis Privasi ini. Selain itu, kami menggunakan protokol dan mekanisme keselamatan standard untuk menukar penghantaran data sensitif. Apabila anda memasukkan maklumat sensitif pada Penyelesaian Rasuk kami, kami menyulitkannya menggunakan teknologi Transport Layer Security (TLS).

Walaupun kami mengambil langkah yang sesuai untuk melindungi data peribadi anda, tiada infrastruktur IT yang benar-benar selamat. Oleh itu, kami tidak dapat menjamin bahawa data yang anda berikan kepada kami adalah selamat dan dilindungi daripada semua akses dan kecurian pihak ketiga yang tidak dibenarkan. Kami mengetepikan sebarang liabiliti dalam hal ini.

Internet adalah persekitaran global. Akibatnya, dengan menghantar maklumat kepada kami secara elektronik, data tersebut mungkin dipindahkan ke peringkat antarabangsa melalui internet bergantung pada lokasi anda. Internet bukan persekitaran yang selamat dan Notis Privasi ini digunakan untuk penggunaan data peribadi anda apabila ia berada di bawah kawalan kami sahaja. Memandangkan sifat semula jadi Internet, semua penghantaran internet dilakukan atas risiko anda sendiri.

Jika kami mempunyai sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa data peribadi anda telah diperoleh oleh orang yang tidak dibenarkan, dan undang-undang yang terpakai memerlukan pemberitahuan, kami akan segera memberitahu anda tentang pelanggaran tersebut melalui e-mel (jika kami memilikinya) dan/atau melalui mana-mana saluran komunikasi lain. (termasuk dengan menyiarkan notis pada Penyelesaian Rasuk).

 1. Cara kami menggunakan kuki atau alat analisis lain

Kami tidak menggunakan kuki berkaitan kepada Penyelesaian Rasuk.

Kuki ialah fail kecil huruf dan nombor yang dimuat turun ke komputer anda apabila anda mengakses tapak web tertentu. Secara umum, kuki membenarkan tapak web mengenali komputer pengguna. Ia boleh digunakan untuk memantau dan menganalisis cara pengguna berinteraksi dengan interaksi dengan tapak web atau perkhidmatan lain, untuk memperbaikinya dan kefungsiannya, dan/atau menyesuaikannya bergantung pada interaksi pengguna. Untuk maklumat lanjut tentang kuki, sila lawati tapak web http://www.allaboutcookies.org.

Kami tidak menggunakan kuki berkaitan dengan Penyelesaian Rasuk.

 1. Hak anda berkenaan dengan pemprosesan data peribadi anda

Anda mempunyai hak untuk mengakses data peribadi anda yang kami proses dan mungkin meminta khususnya supaya data itu dialih keluar, dikemas kini atau diperbetulkan.

Melainkan jika diperuntukkan sebaliknya oleh undang-undang, anda mempunyai hak untuk mengetahui sama ada kami sedang memproses data peribadi anda. Anda boleh menghubungi kami untuk mengetahui kandungan data peribadi tersebut, untuk mengesahkan ketepatannya, dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, untuk meminta ia ditambah, dikemas kini, diperbetulkan atau dipadamkan. Anda juga mempunyai hak untuk meminta kami menghentikan sebarang pemprosesan data peribadi tertentu yang mungkin telah diperoleh atau diproses dengan melanggar undang-undang yang terpakai, dan anda berhak untuk membantah sebarang pemprosesan data peribadi atas sebab-sebab yang sah.

Jika anda meminta kami memadamkan data peribadi anda daripada sistem kami, kami akan berbuat demikian melainkan kami perlu mengekalkan data anda atas sebab undang-undang atau lain-lain alasan yang sah. Sila ambil perhatian bahawa sebarang maklumat yang telah kami salin mungkin kekal dalam storan sandaran untuk beberapa tempoh masa selepas permintaan pemadaman anda.

Di mana kami bergantung pada persetujuan anda untuk memproses data peribadi anda, kami akan mendapatkan kebenaran anda yang diberikan secara bebas dan khusus dengan memberikan anda petunjuk yang termaklum dan jelas berkaitan dengan data peribadi anda. Anda boleh membatalkan persetujuan tersebut pada bila-bila masa (tanpa penarikan balik itu menjejaskan kesahihan pemprosesan yang dibuat sebelum itu).

Perkara di atas tidak menyekat sebarang hak lain yang mungkin anda miliki menurut undang-undang perlindungan data yang terpakai dalam keadaan tertentu. Khususnya, jika GDPR digunakan pada pemprosesan data peribadi anda, GDPR memberikan anda hak tertentu sebagai subjek data jika keperluan masing-masing dipenuhi:

 • Hak akses (15 GDPR) – anda mempunyai hak untuk mengakses dan meminta kami untuk mendapatkan salinan data peribadi anda.
 • Hak untuk pembetulan (16 GDPR) – anda mempunyai hak untuk meminta kami membetulkan data peribadi yang anda rasa tidak tepat. Anda juga mempunyai hak untuk meminta kami melengkapkan maklumat yang anda rasa tidak lengkap.
 • Hak untuk memadam (17 GDPR) – anda mempunyai hak untuk meminta kami memadamkan data peribadi anda dalam keadaan tertentu.
 • Hak untuk sekatan pemprosesan (18 GDPR) – anda mempunyai hak untuk meminta kami menyekat pemprosesan data peribadi anda dalam keadaan tertentu.
 • Hak untuk mudah alih data (20 GDPR) – anda mempunyai hak untuk meminta kami memindahkan data peribadi yang anda berikan kepada kami kepada organisasi lain, atau kepada anda dalam keadaan tertentu dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin.
 • Hak untuk membantah pemprosesan (21 GDPR) – anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda yang berdasarkan Kepentingan Sah kami, dalam keadaan tertentu. Dalam kes sedemikian, kami tidak lagi akan memproses data peribadi melainkan kami menunjukkan alasan sah yang menarik untuk pemprosesan, yang mengatasi kepentingan, hak dan kebebasan anda atau apabila pemprosesan diperlukan untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang.

Sebagai peraturan, anda tidak perlu membayar sebarang caj untuk melaksanakan hak anda dan kami akan membalas permintaan anda dalam masa satu bulan.

Anda akan mendapatkan butiran lanjut tentang hak anda dalam bahagian 5 dan 7 Notis Privasi ini berkaitan dengan setiap aktiviti pemprosesan yang kami lakukan. Jika anda ingin menggunakan mana-mana hak anda, atau ingin maklumat tambahan mengenainya, sila hubungi kami menggunakan butiran hubungan yang disenaraikan di bawah (lihat bahagian 14).

Anda mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa yang berwibawa.

Jika anda tidak berpuas hati dengan cara kami memproses data peribadi anda, anda boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data yang kompeten, khususnya di Negara Anggota tempat kediaman biasa anda, tempat kerja atau tempat pelanggaran yang didakwa berlaku, sebagai tambahan kepada hak yang dinyatakan di atas.

Walaupun ini tidak diperlukan, kami mengesyorkan agar anda menghubungi kami terlebih dahulu, kerana kami mungkin dapat membalas permintaan anda secara langsung.

Hak anda di bawah Akta Privasi Pengguna California (CCPA)

Jika anda seorang pemastautin California menggunakan Perkhidmatan, Akta Privasi Pengguna California (CCPA) boleh memberi anda hak untuk meminta akses kepada dan pemadaman data peribadi anda.

Jika anda seorang penduduk California, anda boleh meminta kami:

 • mendedahkan kepada anda maklumat berikut meliputi 12 bulan sebelum permintaan anda:
 • kategori dan bahagian khusus maklumat peribadi yang kami kumpulkan tentang anda dan kategori maklumat peribadi yang kami jual (lihat Bahagian 4 dan 7 Notis Privasi ini);
 • kategori sumber yang kami kumpulkan maklumat peribadi tersebut (lihat Bahagian 4 Notis Privasi ini);
 • tujuan perniagaan atau komersial untuk mengumpul atau menjual maklumat peribadi tentang anda (lihat Bahagian 6 dan 7 Notis Privasi ini); dan
 • kategori pihak ketiga yang kami jual atau dedahkan maklumat peribadi kepada mereka (lihat Bahagian 8 Notis Privasi ini).
 • memadam maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda; atau
 • menarik diri daripada sebarang penjualan masa depan maklumat peribadi tentang anda.

Di samping itu, pengguna Perkhidmatan yang merupakan penduduk California dan di bawah umur 18 tahun boleh meminta dan mendapatkan pengalihan keluar kandungan yang mereka siarkan.

Kami tidak menjual data peribadi pengguna kepada pihak ketiga untuk tujuan dan tujuan CCPA.

Untuk melaksanakan hak untuk meminta akses kepada dan pemadaman data peribadi anda, sila lihat butiran hubungan dalam bahagian 14 di bawah. Kami tidak mendiskriminasi berdasarkan penggunaan mana-mana hak privasi yang mungkin anda miliki di bawah seksyen ini dan akan membalas permintaan anda selaras dengan undang-undang yang terpakai.

Semua permintaan mesti dilabelkan "Permintaan Pembuangan California" pada baris subjek e-mel. Semua permintaan mesti memberikan penerangan tentang kandungan yang anda mahu dialih keluar dan maklumat yang cukup munasabah untuk membenarkan kami mencari kandungan tersebut. Kami tidak menerima Permintaan Pembuangan California melalui mel pos, telefon atau faksimili. Kami tidak bertanggungjawab untuk notis yang tidak dilabel atau dihantar dengan betul, dan kami mungkin tidak dapat membalas jika anda tidak memberikan maklumat yang mencukupi. Sila ambil perhatian bahawa permintaan anda tidak memastikan penyingkiran bahan yang lengkap atau menyeluruh. Sebagai contoh, bahan yang telah anda siarkan mungkin diterbitkan semula atau disiarkan semula oleh pengguna lain atau pihak ketiga.

 1. Hubungi Kami

Jika anda percaya data peribadi anda telah digunakan dengan cara yang tidak konsisten dengan Notis Privasi ini, atau jika anda mempunyai sebarang soalan atau pertanyaan mengenai pengumpulan atau pemprosesan data peribadi anda, sila hubungi kami di [email protected].

 1. Kemas kini pada Notis Privasi ini

Notis Privasi ini mungkin tertakluk pada pindaan. Sebarang perubahan atau penambahan pada pemprosesan data peribadi seperti yang diterangkan dalam Notis Privasi ini yang menjejaskan anda akan dimaklumkan kepada anda melalui saluran yang sesuai, bergantung pada cara kami biasanya berkomunikasi dengan anda (termasuk melalui e-mel dan/atau melalui Penyelesaian Beam, cth sepanduk , pop timbul atau mekanisme pemberitahuan lain). Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan yang dibuat, anda mesti berhenti mengakses dan/atau menggunakan Perkhidmatan yang terjejas.

 

____________________________________________

 

Kemas kini terakhir: 07 Oktober 2021.