SZEMVÉDELEM SUGÁR MEGOLDÁS | Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Bevezetés

Elismerjük az Ön adatainak védelme és az átláthatóság fontosságát az Ön személyes adatainak feldolgozása során.

Az Eyeware Tech SA-nál (mi, a miénk vagy Szemvédő), elismerjük az Ön adatainak védelme és az átláthatóság fontosságát az Ön személyes adatainak feldolgozása során.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat (Adatvédelmi nyilatkozat) tájékoztatja Önt az általunk gyűjtött és feldolgozott személyes adatokról a Beam Solution (a Gerenda megoldás) és/vagy a Sugármegoldáson keresztül nyújtott szolgáltatások (a Beam megoldással együtt a mi Szolgáltatások).

Szolgáltatásaink igénybevételével Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban gyűjthetjük és feldolgozhatjuk.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a mi nyilatkozatunk részét képezi, és annak szerves részét képezi használati feltételek [https://beam.eyeware.tech/license.html] a Sugármegoldáshoz (Neked). Minden, ebben a dokumentumban nem definiált nagybetűs kifejezésnek az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jelentése van.

 1. Rövid változat

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk (de nem helyettesítjük) ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot:

 • Az Eyeware Tech SA, mint adatkezelő felelős az Ön személyes adatainak feldolgozásáért. Ez az Adatvédelmi nyilatkozat azonban csak a mi tevékenységeinkre vonatkozik, harmadik fél szolgáltatókra nem (még akkor is, ha linkeljük szolgáltatásaikat, vagy ha integrálják a Beam Solution-t saját alkalmazásaikkal) (lásd a 3. és 8. részt);
 • A Szolgáltatásaink működésének részeként hozzáférhetünk és/vagy gyűjthetünk személyes adatokat, amelyeket Ön bocsát rendelkezésünkre, vagy amelyeket automatikusan gyűjtünk, amikor kapcsolatba lép a Szolgáltatásokkal.
 • Az ilyen személyes adatokat a svájci törvények és más ránk vonatkozó törvények betartásával dolgozzuk fel, főként szolgáltatásaink nyújtása céljából (lásd a 4. részt).
 • Különösen a Szolgáltatások nyújtása érdekében végezzük a számításokat valós időben fej-, arc- és szemkövetési adatok (Nyomon követési adatok) az eszköz kamerájával. Miközben ezt tesszük, mi ne rögzítse és ne tárolja videofelvételeit. Ha technológiánkat saját tartalmaival (például videóval) integrálja, akkor az ilyen tartalmakat sem rögzítjük és nem érjük el (lásd a 4. és 10. részt);
 • Személyes adatait az Önnel való kommunikáció, hírlevelünk küldése, Szolgáltatásaink használatának elemzése és fejlesztése, jogi kötelezettségeink teljesítése, valamint a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt egyéb jogszerű célok érdekében is kezelhetjük (lásd a 7. részt, szintén 5. és 6. szakasz);
 • Az Ön személyes adatait Svájcban és/vagy az EU-ban tároljuk. Nem osztjuk meg harmadik felekkel, és nem adjuk át külföldre, kivéve, ha ez Szolgáltatásaink működéséhez szükséges, és a vonatkozó jogszabályok ezt lehetővé teszik. Ez lehet például az a helyzet, amikor szolgáltatókat veszünk igénybe, vagy harmadik felekkel kell kapcsolatba lépnünk szakmai tevékenységeink végzéséhez (lásd a 8. és 9. részt);
 • Személyes adatait nem tároljuk olyan formában, amely lehetővé teszi az Ön azonosítását a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok teljesítéséhez szükségesnél hosszabb ideig. Továbbá egyáltalán nem tároljuk a kameráival rögzített videófelvételeket (csak az élő adásokat dolgozzuk fel a követési adatok előállításához) (lásd 10. szakasz);
 • Biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, és törekszünk az Ön személyes adatainak védelmére. Azonban egyetlen IT-infrastruktúra sem teljesen biztonságos, és nem tudjuk garantálni, hogy a miénk az (lásd 11. szakasz);
 • Felveheti velünk a kapcsolatot ([email protected]), hogy gyakorolja személyes adataival kapcsolatos jogait (lásd 13. és 14. szakasz).
 1. Ki a felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért

Az Eyeware Tech SA, Rue Marconi 19, 1920 Martigny, Svájc, mint adatkezelő felelős az Ön személyes adatainak feldolgozásáért. Elérhetőségeinket lent a 14. rovatban találja.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat csak az általunk vagy a nevünkben végzett feldolgozásra vonatkozik. Bár hivatkozásokat biztosíthatunk harmadik felek webhelyeire, tartalmaira vagy szolgáltatásaira, nem vállalunk felelősséget a személyes adatokkal kapcsolatos irányelveikért. Ilyen körülmények között az Ön személyes adatainak gyűjtésére és felhasználására az adott harmadik fél szolgáltatók adatvédelmi szabályzata az irányadó, amelyet alaposan át kell tekintenie, hogy többet megtudjon személyes adatkezelési gyakorlatukról.

Úgy gondoljuk, hogy a Beam Solution-nek vadul elérhetőnek kell lennie. Ennek érdekében eszközöket biztosítunk a fejlesztőknek és harmadik szolgáltatóknak (a mi Partnerek) lehetővé téve számukra, hogy saját termékeikbe integrálják szemkövetési technológiánkat. Ennek során (és attól függően, hogy elfogadják a mi SDK licencfeltételek [https://beam.eyeware.tech/sdk-license.html]; bővebben a 8. részben), a Partnerek hozzáférhetnek a nyomkövetési adatokhoz (fejtartás, tekintet koordinátái), és létrehozhatják saját interaktív alkalmazásukat.

Ha Ön bármely Partnerünk felhasználója vagy ügyfele (a Partner felhasználója), olvassa el az alábbiakat: ez az Adatvédelmi közlemény nem foglalkozik azzal, hogy Partnereink hogyan gyűjtik és használják fel az Ön személyes adatait. Ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérést vagy kérdést szeretne feltenni, kérjük, forduljon közvetlenül az adott Partner(ek)hez. Például, ha olyan pontatlan személyes adatokhoz szeretne hozzáférést kérni, amelyeket eredetileg valamelyik Partnerünk gyűjtött, kérjük, forduljon az érintett Partnerhez.

 1. Személyes adatgyűjtés

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat gyűjtjük.

Gyűjtjük azokat a személyes adatokat, amelyeket a Szolgáltatásaink használata során ad meg nekünk, például amikor velünk kommunikál, az Ön által kitöltött webes űrlapokon keresztül, vagy amikor feliratkozik hírlevelünkre.

A csillaggal jelölt adatmezőket kötelező kitölteni. Ha egy vagy több kötelező adatmező nincs kitöltve, nem tudunk hozzáférést biztosítani Szolgáltatásainkhoz. Nem kötelező kitöltenie a nem kötelező adatmezőket a Szolgáltatásaink eléréséhez.

A fej- és szemkövetési adatokat valós időben gyűjtjük, anélkül, hogy bármilyen videófelvételt tárolnánk, és anélkül, hogy a folyamat során bármilyen más személyes adatot gyűjtenénk.

Amikor a Beam Solution-t használja, a készüléken lévő kamerabemenet segítségével a Beam Solution automatikusan kiszámítja a fej és az arc pózát, valamint a tekintet koordinátáit (követési adatok). A számítás valós időben történik, és közvetlenül az eszközön történik. A kamerájával rögzített videók nem kerülnek át szolgáltatásainkba, és nem rögzítjük és nem tároljuk azokat.

Ennek a számításnak csak a kimenetét (a nyomon követési adatokat) gyűjtjük, amelyek a technológiánk (és Partnereink szolgáltatásainak) biztosításához szükségesek. Nem tárolunk nyomkövetési adatokat olyan módon, amely lehetővé tenné számunkra, hogy azonosíthassuk Önt, és nem kapcsoljuk össze azokat más Önre vonatkozó információkkal.

Nem gyűjtjük az Ön tartalmait, például videófolyamait.

Szemkövetési technológiánkat integrálhatja saját tartalmaival, például videofolyamaival.

Általában nem tároljuk és nem dolgozzuk fel az Ön tartalmát.

E szabály alól az egyetlen kivétel az Ön által kért opcionális szolgáltatások, amelyek hozzáférést igényelnek az Ön tartalmaihoz. Ilyen esetekben előzetesen tájékoztatjuk az adatkezelési tevékenységéről.

Bizonyos személyes adatok gyűjtése automatizált módon is történik.

Ezenkívül automatikusan gyűjtünk naplókat és elemzési adatokat az Ön tevékenységeiről, a jelen Adatvédelmi közleményben részletesebben leírtak szerint. Meghatározhat bizonyos jogosultságokat személyes adatainak automatikus gyűjtésével kapcsolatban, amikor a készüléket az elérhető funkcióknak megfelelően konfigurálja.

 1. Hogyan kezeljük személyes adatait

Személyes adatait a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt célokra és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban automatizált módon kezeljük.

Személyes adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel, különös tekintettel a svájci adatvédelmi törvényekre, és – amennyiben ezek vonatkoznak ránk – más adatvédelmi jogszabályokra, mint például az EU általános adatvédelmi rendeletére (GDPR).

Személyes adatait nem azért dolgozzuk fel, hogy profilt készítsünk Önről (profilozás). Nem kizárólag olyan automatizált adatkezelés alapján hozunk döntést, amely az érintettekre nézve joghatással jár, vagy jelentős mértékben érinti őket (automatizált egyedi döntés).

Személyes adatait kombinálhatjuk más információval (összesítve), vagy törölhetünk minden olyan információt, amely lehetővé teszi az Ön azonosítását (anonimizálása), hogy a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében a továbbiakban ne minősüljenek személyes adatnak, ebben az esetben ez az adatvédelmi nyilatkozat a továbbiakban nem lesz érvényes. alkalmazhatjuk, és ezeket az adatokat felhasználhatjuk olyan célokra, amelyekre a jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik (pl. összehasonlító vagy elemzési célokra, vagy fejleszteni és új szolgáltatásokat piacra dobni). Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak e célból történő anonimizálása vagy összesítése ellen (az Ön jogaira vonatkozó további információkért lásd az alábbi 13. szakaszt).

Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket, hogy megakadályozzuk az Ön személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalt, módosítást, megváltoztatást vagy megsemmisítést, az alábbi 11. pontban meghatározottak szerint.

 1. Milyen jogalapon kezeljük személyes adatait

Személyes adatait csak akkor kezeljük, ha erre jogalapunk van.

Személyes adatait csak akkor kezeljük, ha erre érvényes jogalapunk van. Az elvégzett adatkezelési tevékenységtől függően ezért csak akkor kezeljük személyes adatait, ha:

 • A feldolgozás az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez szükséges az Ön kérésére (Szerződéses szükségszerűség);

Ez a helyzet különösen akkor, ha személyes adatainak feldolgozása szigorúan szükséges a Szolgáltatások biztosításához, az alábbi 7. szakaszban részletesebben.. A GDPR alkalmazásakor a szerződéses szükségesség a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul;

 • Az adatkezelés jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges, és csak olyan mértékben, ameddig az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem követelik meg, hogy tartózkodjunk az adatkezeléstől (Jogos érdek);

Jogos érdekeink közé tartozik különösen (i) annak biztosítása, hogy Szolgáltatásainkat hatékonyan és biztonságosan biztosítsuk (pl. a Szolgáltatások stabilitásának és biztonságának belső elemzése, frissítések és hibaelhárítás, valamint támogatási szolgáltatások révén); (ii) a Szolgáltatások javítása és fejlesztése (beleértve a Szolgáltatásaink használatának nyomon követését és statisztikai célokat); (iii) költséghatékony szolgáltatások igénybevétele (pl. dönthetünk úgy, hogy bizonyos szállítók által kínált szolgáltatásokat veszünk igénybe, ahelyett, hogy magunk végeznénk a tevékenységet); és (iv) vállalati céljaink elérése. A GDPR alkalmazásakor a Jogos érdek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapul;

 • Megkaptuk az Ön előzetes hozzájárulását világos és egyértelmű módon (Beleegyezés);

Amikor a GDPR vonatkozik, a hozzájárulás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul;

 • Az adatkezelés jogi vagy szabályozási kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges (Jogi kötelezettség);

Végül az Ön személyes adatait akkor kezeljük, ha erre törvény kötelez bennünket, az alábbi 7. szakaszban részletesebben. Amikor a GDPR vonatkozik, a jogi kötelezettség a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontján alapul.

 1. Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Személyes adatait jogszerű és egyértelműen meghatározott célból kezeljük:

Az Ön személyes adatait a Szolgáltatások működtetése és az alább kifejezetten meghatározott egyéb jogszerű célok érdekében gyűjtjük és kezeljük, csak az e célok eléréséhez szükséges mértékben, és azokkal össze nem egyeztethető módon a továbbiakban nem kezeljük.

Személyes adatait az alábbi célokra kezeljük:

A Beam Solution működtetésére és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítására.

Személyes adatait elsősorban a Szolgáltatások nyújtása érdekében dolgozzuk fel, szerződéses szükségességünk alapján, ideértve az Önnel való kapcsolattartást, a kért Szolgáltatások biztosítását, valamint ügyfél- és felhasználókezelési célokat.

Azon a személyes adatokon kívül, amelyeket a Beam megoldással való interakció során ad meg, és a követési adatokon, amelyeket az eszköz kamerájával gyűjtünk (erről további információkért lásd a 4. szakaszt), automatikusan gyűjtünk technikai információkat a Szolgáltatásokkal való interakciójáról, mint pl. mint a helyi IP-cím, az elért tartalom, a hozzáférés dátuma és időpontja, az eszköz típusával és az operációs rendszerrel kapcsolatos információk, az Ön preferenciái, vagy a Beam megoldással való interakciójával kapcsolatos egyéb információk, beleértve a Beam navigációs adatait. Megoldás. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy kapcsolatot létesítsünk az Ön készülékével az interneten keresztül, hogy kiértékeljük a Beam Solution használatát, valamint kezeljük annak stabilitását és biztonságát, az ehhez fűződő jogos érdekünk alapján.

Ahhoz, hogy kapcsolatba léphessen Önnel, válaszoljon kérdéseire, és lehetővé tegye, hogy kapcsolatba lépjen más felhasználókkal.

Lehetősége van felvenni velünk a kapcsolatot a Beam Solution segítségével e-mailben. Ezzel összefüggésben kezeljük az Ön által számunkra megadott adatokat (beleértve az Ön elérhetőségét és a kérelem tárgyát). Ezeket az adatokat arra a célra használjuk fel, hogy a szerződéses szükségességünk alapján a kért információkat és szolgáltatásokat nyújtsuk Önnek.

Dönthet úgy is, hogy harmadik felek szolgáltatásait használja a Beam Solution-n keresztül, mint pl Viszály, hogy kapcsolatba léphessen más felhasználókkal. Ebben az esetben az adott szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozata az irányadó.

Hírlevelünk és egyéb hirdetési információk elküldése érdekében.

Ha feliratkozik hírlevelünkre, az Ön Hozzájárulása alapján összegyűjtjük elérhetőségeit (név és e-mail cím), és ezeket felhasználjuk hírlevelünk küldésére. A hírlevél szolgáltatásról bármikor leiratkozhat, ebben az esetben elérhetőségei törlésre kerülnek.

A regisztráció időpontját és az Ön részvételi visszaigazolását a megfelelőség bizonyítására vonatkozó jogi kötelezettségünk alapján dolgozzuk fel. Azt is elemezzük, hogy Ön hogyan használja hírlevelünket, például, hogy megnyitotta-e azt, vagy rákattintott-e bizonyos linkekre, és ezeket az adatokat feldolgozzuk hírlevelünk optimalizálása és fejlesztése érdekében, Jogos érdekünk alapján.

Hírlevél szolgáltatásunk biztosításához a Mailchimp harmadik fél szolgáltatásait használjuk, amelyek hozzáférnek az Ön bejelentkezési adataihoz a szolgáltatás nyújtása érdekében. Ezzel kapcsolatban adatvédelmi nyilatkozatai érvényesek, amelyeket itt talál: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Függetlenül attól, hogy feliratkozott hírlevelünkre, e-mailben is kapcsolatba léphetünk Önnel, hogy tájékoztassuk tevékenységeinkről, ha korábban feliratkozott Szolgáltatásaink használatára, ha nem tiltakozott e-mail címének megfelelő használata ellen. E-mail címének ilyen célú felhasználása ellen bármikor tiltakozhat, ha kapcsolatba lép velünk (az elérhetőségeket lásd a 14. pontban). Az Ön adatai megfelelő feldolgozásának jogalapja Jogos érdekünk, hogy bizonyos értékesítési ajánlatokat és tevékenységeinket reklámozzuk az Önnel való korábbi kapcsolatainkkal kapcsolatban.

Belső elemzési és statisztikai célokra Szolgáltatásaink fejlesztése érdekében.

Hacsak nem tiltakozik az ilyen feldolgozás ellen, belső elemzési és statisztikai célokra feldolgozhatjuk személyes adatait, különösen a Szolgáltatásaink használatával és az Ön preferenciáival kapcsolatos adatokat (pl. az Ön által elért tartalom, a hozzáférés dátuma és időpontja, valamint az Ön preferenciái). , annak érdekében, hogy jobban megértsük felhasználóink igényeit, optimalizáljuk élményeiket, és általában javítsuk Szolgáltatásaink ergonómiáját és funkcionalitását. Ön bármikor tiltakozhat az ilyen feldolgozási tevékenységek ellen (a jogaira vonatkozó további információkért lásd az alábbi 13. szakaszt).

Ezeket az információkat nem kapcsoljuk össze Önnel vagy fiókjával. Ismert piaci szolgáltatók által biztosított analitikai eszközöket használunk – például az Apple, a Google Analytics, a Mixpanel, a Survicate és a Firebase szabványos statisztikai eszközeit –, amelyek csak összesített vagy anonimizált, nem azonosítható adatokat szolgáltatnak számunkra. Ebben az összefüggésben ezen szolgáltatók adatvédelmi szabályzata alkalmazandó. Az alábbi linkekre kattintva tájékozódhat adatvédelmi gyakorlataikról és arról, hogyan iratkozhat le az analitikai cookie-król: Apple Inc, A Google Analytics, Firebase, Mixpanel, Túlélni.

Más jogi kötelezettségeinknek való megfelelés vagy más jogos érdekek teljesítése érdekében.

Személyes adatait tovább kezelhetjük, ha erre jogi kötelezettségünk van, vagy más Jogos érdekből. Ez a helyzet például abban az esetben, ha bizonyos információkat kell nyilvánosságra hoznunk a hatóságok számára, vagy meg kell őriznünk ezeket az információkat adózási vagy számviteli célokra, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az általunk e célból feldolgozott személyes adatok azok, amelyeket a 7. pontban máshol megjelölt célok valamelyike céljából gyűjtöttünk. A személyes adatokat a ránk rótt jogszabályi kötelezettség időtartama alatt őrizzük meg.

Ha megkaptuk a hozzájárulását.

A fentieken túlmenően az Ön személyes adatait akkor is kezelhetjük, ha ehhez előzetesen, határozottan hozzájárultunk. A megadott hozzájárulás bármikor visszavonható, de ez nem érinti a visszavonás előtt kezelt adatokat.

 1. Milyen körülmények között osztjuk meg személyes adatait harmadik felekkel

Személyes adatait harmadik felekkel megoszthatjuk, ha ez Szolgáltatásaink működéséhez szükséges, ha erre jogszabályi kötelezettség vagy engedély áll fenn, vagy ha erre más alapos indok van.

Személyes adatait továbbíthatjuk harmadik fél szolgáltatóknak a Szolgáltatások működtetésével összefüggésben, valamint olyan alvállalkozókkal, mint például IT-szolgáltatók, felhőszolgáltatók, adatbázis-szolgáltatók, automatizált marketingmegoldások szolgáltatói és tanácsadók, pl. Apple Inc, A Google Analytics, Firebase, Mixpanel, és Túlélni. Ezekről a szolgáltatókról az előző részben talál részletes információkat.

Mielőtt a személyes adatokat továbbítanánk ezeknek a szolgáltatóknak, gondoskodunk arról, hogy rendelkezésre álljanak a szerződéses dokumentációk annak érdekében, hogy biztosítsák a felhasználók személyes adatainak a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerinti egyenlő védelmét.

Megoszthatjuk nyomon követési adatait partnereinkkel, ha a mi technológiánkat használja a szolgáltatásaikkal.

A 3. szakaszban leírtak szerint, ha Ön egy Partner alkalmazásán keresztül lép kapcsolatba a Beam megoldással, az adott Partner hozzáférhet az Ön Nyomon követési adataihoz, és azokat saját adatvédelmi gyakorlatának megfelelően dolgozza fel.

Az egyértelműség kedvéért a partnerek csak a nyomkövetési adatokhoz férhetnek hozzá, az Ön videofelvételeihez nem (erről bővebben a 4. szakaszban olvashat). A nyomon követési adatok eléréséhez a Partnereknek el kell fogadniuk a mi SDK licencfeltételek, amelyek a 4.2. szakaszban megkövetelik, hogy:

 • elegendő információt adjon a felhasználóknak;
 • megszerzi a felhasználók előzetes kifejezett és önként adott hozzájárulását adataik felhasználása előtt;
 • gondoskodik az ilyen adatok biztonságáról; és
 • megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek.

Személyes adatait harmadik félnek is kiadhatjuk, ha erre jogszabályi kötelezettségünk vagy jogos érdekünk fűződik.

Személyes adatait akkor is kiadhatjuk, ha ehhez jogos érdekünk fűződik, például (i) igazságügyi hatóság megkeresésének megválaszolásához vagy jogi kötelezettségnek megfelelően; (ii) követelés vagy kereset előterjesztése vagy védekezése; vagy (iii) szerkezetátalakítással összefüggésben, különösen, ha eszközeinket egy másik társasághoz adjuk át.

 1. Nemzetközi transzferek

Az Ön személyes adatai Svájcon és az Európai Unión kívül is megjelenhetnek, beleértve azokat az országokat is, amelyek nem garantálják az adatvédelmet és a magánélet védelmét Svájc és az Európai Unió szintjén.

Az Öntől gyűjtött személyes adatokat Svájcban és az Európai Unióban tárolhatjuk és feldolgozhatjuk, vagy máshova továbbíthatjuk, ott tárolhatjuk vagy más módon feldolgozhatjuk, beleértve az Egyesült Államokat vagy bármely más olyan országot, amely nem feltétlenül kínál megfelelő szintű adatot. a Svájc és/vagy az Európai Unió által elismert védelem. Ilyen esetekben biztosítjuk a megfelelő biztosítékok érvényesülését a vonatkozó adatvédelmi törvényekkel összhangban, például az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételekre támaszkodva.

Ha információkat és adatokat továbbít számunkra, akkor az ilyen adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárul. Az alábbi 14. pontban megjelölt kapcsolattartási címre küldött kéréssel további tájékoztatást kérhet ezzel kapcsolatban, és kérésre beszerezheti a vonatkozó biztosítékok másolatát.

 1. Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?

Személyes adatait a szükségesnél tovább nem tároljuk. 

Töröljük vagy anonimizáljuk a személyes adatokat, amint azokra már nincs szükségünk a jelen Adatvédelmi nyilatkozat 7. szakaszában meghatározott célok teljesítéséhez. Ez az időtartam az érintett adatok típusától és a vonatkozó jogi követelményektől függően változik. Rendszerint:

 • A 4. szakaszban leírtak szerint nem tároljuk a kameráival rögzített videófelvételeket (csak az élő adásokat dolgozzuk fel).
 • A Beam Solutions által generált nyomkövetési adatok azonnal anonimizáltak (ami azt jelenti, hogy az adatok nem kapcsolhatók Önhöz).
 • Fiókadatait mindaddig megőrizzük, amíg fiókja aktív. Ha törli felhasználói fiókját, fiókinformációit azonnal töröljük vagy anonimizáljuk az eseményt követően, kivéve, ha az adatokat érvényes okból (például bizonyítási vagy adózási célból) meg kell őrizni;
 • A naplófájlokat rendszerint automatikusan törli vagy anonimizálja a rendszer a begyűjtésüket követő 30 napon belül, kivéve, ha érvényes okból meg kell őriznünk őket.
 1. Biztonság

Fizikai, technikai és eljárási biztosítékokat tartunk fenn az Ön személyes adatainak biztonsága érdekében.

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak biztonsága mellett, és olyan fizikai, adminisztratív és technikai intézkedéseket vezetünk be, amelyek célja az Ön személyes adatai biztonságának megőrzése és az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása. Az Ön személyes adataihoz való hozzáférést azokra a személyekre korlátozzuk, akiknek a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt célból ismerniük kell azokat. Ezenkívül szabványos biztonsági protokollokat és mechanizmusokat használunk az érzékeny adatok továbbítására. Amikor bizalmas információkat ad meg a Beam Solution-unkon, azt Transport Layer Security (TLS) technológia segítségével titkosítjuk.

Bár megtesszük a megfelelő lépéseket az Ön személyes adatainak védelme érdekében, egyetlen informatikai infrastruktúra sem teljesen biztonságos. Ezért nem tudjuk garantálni, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatok biztonságban vannak, és védettek minden jogosulatlan harmadik fél hozzáféréssel és lopással szemben. E tekintetben eltekintünk minden felelősségünktől.

Az internet globális környezet. Ennek eredményeként az információk elektronikus úton történő elküldésével az ilyen adatok nemzetközi továbbításra kerülhetnek az interneten keresztül, az Ön tartózkodási helyétől függően. Az internet nem biztonságos környezet, és ez az Adatvédelmi nyilatkozat az Ön személyes adatainak általunk történő felhasználására vonatkozik, ha azok csak a mi ellenőrzésünk alatt állnak. Tekintettel az internet eredendő természetére, minden internetes átvitel a saját felelősségére történik.

Ha alapos okunk van azt feltételezni, hogy az Ön személyes adatait illetéktelen személy szerezte meg, és az alkalmazandó jogszabályok értesítést írnak elő, haladéktalanul értesítjük Önt a jogsértésről e-mailben (ha van ilyen) és/vagy bármely más kommunikációs csatornán (beleértve a Sugármegoldáson közzétett értesítést is).

 1. Hogyan használjuk a cookie-kat vagy más elemző eszközöket

Ezzel kapcsolatban nem használunk cookie-kat nak nek a Sugármegoldás.

A cookie-k kis betűkből és számokból álló fájlok, amelyek letöltésre kerülnek az Ön számítógépére, amikor Ön bizonyos webhelyeket látogat meg. Általában a cookie-k lehetővé teszik a webhely számára, hogy felismerje a felhasználó számítógépét. Használhatók annak nyomon követésére és elemzésére, hogy a felhasználók miként lépnek interakcióba egy weboldallal vagy más szolgáltatással, javítják azt és funkcióit, és/vagy testreszabhatják a felhasználók interakcióitól függően. A sütikkel kapcsolatos további információkért látogasson el a weboldalra http://www.allaboutcookies.org.

Nem használunk sütiket a Beam Solution kapcsán.

 1. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

Önnek joga van hozzáférni az általunk kezelt személyes adataihoz, és kérheti különösen azok eltávolítását, frissítését vagy helyesbítését.

Hacsak jogszabály másként nem rendelkezik, Önnek joga van tudni, hogy kezeljük-e személyes adatait. Felveheti velünk a kapcsolatot az ilyen személyes adatok tartalmának megismerése, pontosságának ellenőrzése érdekében, valamint a törvény által megengedett mértékben kérheti azok kiegészítését, frissítését, helyesbítését vagy törlését. Önnek joga van arra is, hogy kérjen tőlünk az esetlegesen a hatályos jogszabályok megsértésével megszerzett vagy feldolgozott személyes adatok bármely konkrét kezelésének megszüntetését, valamint jogában áll tiltakozni a személyes adatok jogos okból történő kezelése ellen.

Ha azt kéri tőlünk, hogy töröljük személyes adatait rendszereinkből, akkor ezt megtesszük, kivéve, ha jogi vagy egyéb jogos okokból meg kell őriznünk adatait. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az általunk másolt információk a törlési kérelmét követően bizonyos ideig biztonsági mentésben maradhatnak.

Ha az Ön hozzájárulására hagyatkozunk személyes adatainak feldolgozásához, akkor az Ön önkéntes és konkrét hozzájárulását úgy kérjük ki, hogy tájékozott és egyértelmű tájékoztatást adunk az Ön személyes adataira vonatkozóan. Ön bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulását (anélkül, hogy a visszavonás befolyásolná a megelőző adatkezelés jogszerűségét).

A fentiek nem korlátozzák az Önt a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok alapján bizonyos körülmények között megillető egyéb jogokat. Különösen, ha a GDPR vonatkozik az Ön személyes adatainak kezelésére, a GDPR bizonyos jogokat biztosít Önnek, mint érintettnek, amennyiben a vonatkozó követelmények teljesülnek:

 • Hozzáférési jog (15 GDPR) – Önnek joga van hozzáférni személyes adataihoz, és másolatot kérni tőlünk.
 • Helyesbítés joga (16 GDPR) – jogában áll kérni tőlünk az Ön által pontatlannak vélt személyes adatok helyesbítését. Önnek joga van arra is, hogy kérjen tőlünk olyan információk kiegészítését, amelyekről úgy gondolja, hogy hiányosak.
 • Törlési jog (17 GDPR) – bizonyos körülmények között jogában áll kérni tőlünk személyes adatainak törlését.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (18 GDPR) – jogosult arra, hogy bizonyos körülmények között kérjen tőlünk személyes adatai kezelésének korlátozását.
 • Adathordozhatósághoz való jog (20 GDPR) – jogában áll kérni, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban továbbítsuk az Ön által nekünk megadott személyes adatokat egy másik szervezetnek, vagy bizonyos körülmények között Önnek.
 • Adatkezelés elleni tiltakozás joga (21 GDPR) – Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak Jogos érdekeinken alapuló kezelése ellen, bizonyos körülmények között. Ebben az esetben a továbbiakban nem kezeljük a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezeléshez olyan kényszerítő erejű jogos indokok bizonyulnak, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

Jogai gyakorlásáért főszabály szerint nem kell díjat fizetnie, kérelmére egy hónapon belül válaszolunk.

A jogaira vonatkozó további részleteket jelen Adatvédelmi nyilatkozat 5. és 7. szakaszában talál minden általunk végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban. Ha élni szeretne bármely jogával, vagy további információra van szüksége azokról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségeinken (lásd a 14. pontot).

Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes hatósághoz.

Ha nem elégedett azzal, ahogyan személyes adatait feldolgozzuk, panasszal élhet az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, különösen abban a tagállamban, ahol szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye található, a fent leírt jogokon túl.

Bár ez nem kötelező, javasoljuk, hogy először forduljon hozzánk, mert lehet, hogy közvetlenül tudunk válaszolni kérésére.

Az Ön jogai a California Consumer Privacy Act (CCPA) értelmében

Ha Ön kaliforniai lakos és használja a szolgáltatásokat, a California Consumer Privacy Act (CCPA) jogot biztosíthat arra, hogy hozzáférést kérjen személyes adataihoz és törölje azokat.

Ha Ön kaliforniai lakos, kérheti, hogy:

 • közli Önnel az alábbi információkat a kérését megelőző 12 hónapra vonatkozóan:
 • az Önről gyűjtött személyes adatok kategóriái és konkrét részei, valamint az általunk értékesített személyes adatok kategóriái (lásd jelen Adatvédelmi nyilatkozat 4. és 7. szakaszát);
 • azon források kategóriái, ahonnan az ilyen személyes adatokat gyűjtöttük (lásd jelen Adatvédelmi nyilatkozat 4. szakaszát);
 • az Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtésének vagy értékesítésének üzleti vagy kereskedelmi célja (lásd jelen Adatvédelmi nyilatkozat 6. és 7. szakaszát); és
 • azon harmadik felek kategóriái, akiknek személyes adatokat adtunk el vagy más módon közöltünk (lásd jelen Adatvédelmi nyilatkozat 8. szakaszát).
 • törölje az Öntől gyűjtött személyes adatokat; vagy
 • leiratkozás az Ön személyes adatainak jövőbeli értékesítéséről.

Ezenkívül a Szolgáltatások kaliforniai lakosai és 18 év alatti felhasználói kérhetik és kérhetik az általuk közzétett tartalom eltávolítását.

Nem adjuk el a felhasználói személyes adatokat harmadik félnek a CCPA céljaira és céljaira.

A személyes adataihoz való hozzáférés és azok törlésének kérésére vonatkozó jogának gyakorlása érdekében kérjük, tekintse meg az alábbi 14. pontban található elérhetőségeket. Nem alkalmazunk megkülönböztetést a jelen szakasz értelmében Önt esetlegesen megillető adatvédelmi jogok gyakorlása alapján, és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban válaszolunk kérésére.

Minden kérésnél fel kell tüntetni a „California Removal Request” címkét az e-mail tárgyában. Minden kérésnek tartalmaznia kell az eltávolítani kívánt tartalom leírását, és ésszerűen elegendő információt kell tartalmaznia ahhoz, hogy megtaláljuk az adott tartalmat. Nem fogadunk el kaliforniai eltávolítási kérelmeket postai úton, telefonon vagy faxon. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelően felcímkézett vagy elküldött értesítésekért, és előfordulhat, hogy nem tudunk válaszolni, ha Ön nem ad megfelelő tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét, hogy kérése nem biztosítja az anyag teljes vagy átfogó eltávolítását. Például az Ön által közzétett anyagokat egy másik felhasználó vagy harmadik fél újra közzéteheti vagy újra közzéteheti.

 1. Lépjen kapcsolatba velünk

Ha úgy gondolja, hogy személyes adatait olyan módon használták fel, amely nincs összhangban a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal, vagy ha bármilyen kérdése vagy kérdése van személyes adatainak gyűjtésével vagy feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: [email protected].

 1. Az adatvédelmi közlemény frissítései

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat módosítások tárgyát képezheti. A személyes adatok feldolgozásának a jelen Adatvédelmi közleményben leírt, Önt érintő bármilyen változásáról vagy kiegészítéséről egy megfelelő csatornán keresztül tájékoztatjuk Önt, attól függően, hogy miként szoktunk kommunikálni Önnel (beleértve az e-mailt és/vagy a Beam Solution segítségével, pl. bannereket). , előugró ablakok vagy egyéb értesítési mechanizmusok). Ha nem ért egyet a változtatásokkal, le kell állítania az érintett Szolgáltatások elérését és/vagy használatát.

 

____________________________________________

 

Utolsó frissítés: 2021. október 07.