USB Connection Troubleshooting (Legacy IOS Edition Only) - Eyeware Beam App דלג לתוכן
איך אנחנו יכולים לעזור?

פתרון בעיות בחיבור USB (מהדורת iOS מדור קודם בלבד)

פתרון בעיות בחיבור USB (מהדורת iOS מדור קודם בלבד)

מדי פעם אנו נתקלים באנשים שאינם מסוגלים לגרום ל-Eyeware Beam לתפקד באמצעות חיבור USB.

אלו הפעולות שאנו ממליצים לבצע כדי להבין מה גורם לבעיה.

התקן מחדש את תוכנת Eyeware Beam PC:

 1. צא מתוכנת Eyeware Beam PC.
 2. הסר את ההתקנה של תוכנת Eyeware Beam PC.
 3. מחק את תיקיית Eyeware שנמצאת כאן: C:\Users\[שם_משתמש_שלך]\.Eyeware (אנא הקפד לבחור את התיקיה עם שם המשתמש איתו אתה מחובר כעת).
 4. התקן תוכנת Eyeware Beam PC.
 5. הפעל מחדש את אפליקציית Eyeware Beam iOS.

ודא שהתקנת ופתחת את הגרסה העדכנית ביותר של iTunes:

 1. הורד ופתח iTunes עבור Windows. חיבור ה-USB לא עובד ללא iTunes מותקן במחשב האישי שלך.
 2. חבר את מכשיר ה-iOS למחשב שלך.
 3. התחל Beam.

ודא שיש לך דגם של אייפון או אייפד התומך ב-Face ID:

 1. רשימת המכשירים הנתמכים: כאן

הפעל מחדש את המחשב:

 1. לחץ על כפתור "התחל".
 2. לחץ על כפתור ''כיבוי''
 3. לחץ על "הפעל מחדש"

נתק את המחשב ממקור החשמל:

 1. כבה את המחשב.
 2. נתק את כבל החשמל מהשקע החשמלי.
 3. השאר את המחשב מנותק מהחשמל למשך עד חמש דקות.
 4. חבר את כבל החשמל בחזרה לשקע החשמל.
 5. בדוק אם המחשב מזהה ומזהה את התקן ה-USB.

אם אתה נתקל בשגיאת "התקן USB לא מזוהה" רק מדי פעם השתמש בשלבים הבאים כדי לאתר את הבעיה:

 1. חבר את מכשיר ה-iOS למחשב האישי שלך באמצעות כבל USB אחר.
 2. חבר את מכשיר ה-iOS שלך למחשב אחר.
 3. חבר מכשיר iOS אחר למחשב האישי שלך.

לאחר מציאת הבעיה, פעל על פי אחד מהפתרונות המתוארים להלן.

עדכון חלונות: 

1
1. לחץ על "לחצן התחל"
2
2. לחץ על כפתור "הגדרות"
3
3. לחץ על האפשרות "עדכון ואבטחה".
4
4. אם המחשב שלך אינו מעודכן לחץ על בדוק אם יש עדכונים

5. כשתהיה מוכן, התקן את העדכונים.

6. הפעל מחדש את המחשב.

עדכן את מנהלי ההתקן של ה-USB שלך:

21
1. לחץ לחיצה ימנית על סמל תפריט התחל (לוגו של Windows) בפינה השמאלית התחתונה של מסך המחשב
22
2. בחר במנהל ההתקנים מתפריט הגישה המהירה
23
3. הרחב את "בקרי האוטובוס הטורי אוניברסלי"
24
4. לחץ לחיצה ימנית על כל אחד ממנהלי ההתקן שכותרתו 'USB Root Hub' ובחר עדכן מנהל התקן
25
5. בחר "עדכן מנהל התקן"

6. חזור על שלבים 4 ו-5 עבור כל מנהלי ההתקנים 'USB Root Hub' במכשיר שלך.

אם המחשב שלך קובע שכבר מותקנת במכשיר שלך את גרסת מנהל ההתקן הטובה ביותר, עקוב אחר השלבים שלהלן.

 

שנה את הגדרות ניהול צריכת החשמל של מנהל התקן USB:

31
1. לחץ לחיצה ימנית על סמל תפריט התחל (לוגו של Windows) בפינה השמאלית התחתונה של מסך המחשב שלך
32
2. בחר במנהל ההתקנים מתפריט הגישה המהירה
33
3. הרחב את "בקרי האוטובוס הטורי אוניברסלי"
34
4. לחץ לחיצה כפולה על כל אחד ממנהלי ההתקן שכותרתו "רכזת שורש USB"
35
5. נווט אל הכרטיסייה ניהול צריכת חשמל
36
6. כבה את האפשרות "אפשר למחשב לכבות מכשיר זה כדי לחסוך בחשמל".
37
7. לחץ על אישור כדי להמשיך

8. חזור על שלבים 5 – 6 – 7 עבור כל מנהלי ההתקנים 'USB Root Hub' במנהל ההתקנים של המחשב האישי שלך.

השבת את הגדרות ההשעיה הסלקטיביות של USB:

41
1. לחץ לחיצה ימנית על סמל תפריט התחל (לוגו של Windows) בפינה השמאלית התחתונה של מסך המחשב שלך
42
2. בחר אפשרויות צריכת חשמל מתפריט גישה מהירה
43
3. גלול לקטע הגדרות קשורות ולחץ על "הגדרות צריכת חשמל נוספות"
44
4. לחץ על האפשרות "שנה הגדרות תוכנית" לצד תוכנית החשמל הנוכחית של המחשב שלך.
45
5. לחץ על "שנה הגדרות צריכת חשמל מתקדמות"
46
6. לחץ פעמיים על "הגדרות USB"
47
7. לחץ פעמיים על "הגדרת השעיה סלקטיבית USB"
48
8. לחץ על האפשרות לצד "על סוללה"
49
9. בחר מושבת מהרשימה הנפתחת
410
10. לחץ על האפשרות שליד "מחובר לחשמל"
411
11. בחר מושבת מהרשימה הנפתחת
412
12. לחץ על החל ולאחר מכן על אישור כדי לשמור את השינויים

אם אתה עדיין נתקל בבעיות בחיבור ה-USB, בצע את השלבים שלהלן.

 

הפעל מחדש את שירות המכשירים הניידים של Apple:

 1. צא מ-iTunes ונתק כל iOS שמחובר כעת. 

52
2. לחץ על כפתור "התחל".
53
3. גלול מטה ולחץ על "מערכת Windows"
54
4. לחץ על "הפעלה"
55
5. הקלד "services.msc" ולחץ על אישור
56
6. לחץ לחיצה ימנית על "שירות התקנים ניידים של אפל"
57
7. לחץ על "מאפיינים"
58
8. הגדר את התפריט המוקפץ סוג אתחול ל-Automatic
59
9. לחץ על "עצור" תחת סטטוס שירות
510
10. לאחר שהשירות הופסק, לחץ על "התחל"
511
11. לחץ על החל ולאחר מכן על אישור כדי לשמור את השינויים

12. הפעל מחדש את המחשב.

13. פתח את iTunes וחבר את המכשיר.

עדכן את מנהל ההתקן של Apple USB:

 

 1. נתק את המכשיר מהמחשב שלך.

 2. בטל את נעילת מכשיר ה-iOS שלך ועבור למסך הבית.

 3. חבר את המכשיר שלך (צא מ-iTunes אם הוא נפתח).

64
4. לחץ לחיצה ימנית על סמל תפריט התחל (לוגו של Windows) בפינה השמאלית התחתונה של מסך המחשב שלך
65
5. בחר במנהל ההתקנים מתפריט הגישה המהירה
66
6. הרחב את הקטע מכשירים ניידים
67
7. לחץ לחיצה ימנית על שם המכשיר
68
8. לחץ על "עדכון מנהל התקן"

9. הפעל את iTunes ונסה לחבר את המכשיר שלך באמצעות כבל ה-USB שלך.

 

אם אתה עדיין נתקל בבעיות בכל הקשור לחיבור Beam באמצעות USB, אנא צור קשר עם צוות התמיכה של Eyeware Beam בכתובת [email protected].

he_ILHebrew