ΛΥΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΔΟΚΩΝ | Σημείωση απορρήτου

 1. Εισαγωγή

Αναγνωρίζουμε τη σημασία του απορρήτου σας και της διαφάνειας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στην Eyeware Tech SA (εμείς, μας ή Οφθαλμικά είδη), αναγνωρίζουμε τη σημασία του απορρήτου σας και της διαφάνειας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου (Σημείωση απορρήτου) σας ενημερώνει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σε σχέση με την παροχή της Beam Solution μας (η Λύση δοκού) ή/και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Beam Solution (μαζί με το Beam Solution, μας Υπηρεσίες).

Με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών μας, αναγνωρίζετε ρητά ότι ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου είναι ενσωματωμένη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της όροι χρήσης [https://beam.eyeware.tech/license.html] για το Beam Solution (ToU). Όλοι οι όροι με κεφαλαία που δεν ορίζονται σε αυτό το έγγραφο έχουν την έννοια που τους δίνεται στους Όρους Χρήσης.

 1. Σύντομη εκδοχή

Ακολουθεί μια σύντομη περίληψη (αλλά όχι αντικατάσταση) αυτής της Σημείωσης Απορρήτου:

 • Η Eyeware Tech SA είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου, ωστόσο, ισχύει μόνο για τις δραστηριότητές μας και όχι για τις δραστηριότητές μας τρίτων παρόχων (ακόμα και αν συνδεόμαστε με τις υπηρεσίες τους ή αν ενσωματώνουν το Beam Solution με τις δικές τους εφαρμογές) (δείτε τις ενότητες 3 και 8);
 • Ως μέρος της λειτουργίας των Υπηρεσιών μας, ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση και/ή να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται από εσάς ή τα οποία συλλέγουμε αυτόματα όταν αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες.
 • Επεξεργαζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία και τους άλλους νόμους που ισχύουν για εμάς, κυρίως για το σκοπό της παροχής των Υπηρεσιών μας (βλέπε ενότητα 4).
 • Συγκεκριμένα, για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες, υπολογίζουμε σε πραγματικό χρόνο δεδομένα παρακολούθησης κεφαλιού, προσώπου και ματιών (Δεδομένα παρακολούθησης) χρησιμοποιώντας την κάμερα της συσκευής σας. Ενώ το κάνουμε, εμείς μην εγγράφετε ή αποθηκεύετε τις εγγραφές βίντεο. Εάν ενσωματώσετε την τεχνολογία μας με το δικό σας περιεχόμενο (όπως ένα βίντεο), δεν θα κάνουμε εγγραφή ή πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο (βλέπε ενότητες 4 και 10);
 • Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να στείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο, να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών μας, να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις μας και για τους άλλους νόμιμους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου (βλέπε ενότητα 7, καθώς ενότητες 5 και 6);
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στην Ελβετία ή/και στην ΕΕ. Δεν τα κοινοποιούμε σε τρίτους ούτε τα μεταφέρουμε στο εξωτερικό, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των Υπηρεσιών μας και επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό μπορεί για παράδειγμα να συμβαίνει όταν χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών ή πρέπει να αλληλεπιδράσουμε με τρίτους για την άσκηση των επαγγελματικών μας δραστηριοτήτων (βλέπε ενότητες 8 και 9);
 • Δεν αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίησή σας για περισσότερο από όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Επιπλέον, δεν αποθηκεύουμε καθόλου τις εγγραφές βίντεο που τραβήχτηκαν από τις κάμερές σας (επεξεργαζόμαστε μόνο τις ζωντανές ροές για να δημιουργήσουμε τα δεδομένα παρακολούθησης) (βλ. ενότητα 10);
 • Εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας και προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, καμία υποδομή πληροφορικής δεν είναι απολύτως ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι δική μας (βλ ενότητα 11);
 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ([email protected]) για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα (βλ. ενότητες 13 και 14).
 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Eyeware Tech SA, Rue Marconi 19, 1920 Martigny, Switzerland, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών σας δεδομένων. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας παρακάτω στην Ενότητα 14.

Αυτή η Σημείωση Απορρήτου ισχύει μόνο για την επεξεργασία που αναλαμβάνεται από εμάς ή για λογαριασμό μας. Παρόλο που ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς ιστότοπους, περιεχόμενο ή υπηρεσίες τρίτων, δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές τους σε σχέση με προσωπικά δεδομένα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συλλογή και η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την πολιτική απορρήτου αυτών των τρίτων παρόχων, την οποία θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους.

Πιστεύουμε ότι το Beam Solution θα πρέπει να είναι ευρέως διαθέσιμο. Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε εργαλεία σε προγραμματιστές και τρίτους παρόχους υπηρεσιών (μας Συνεργάτες) δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενσωματώσουν την τεχνολογία παρακολούθησης ματιών μας στα δικά τους προϊόντα. Όταν το κάνουν (και με την επιφύλαξη της αποδοχής μας Όροι αδειοδότησης SDK [https://beam.eyeware.tech/sdk-license.html]; περισσότερα για αυτό στην Ενότητα 8), οι Συνεργάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα παρακολούθησης (πόζα κεφαλιού, συντεταγμένες βλέμματος) και να δημιουργήσουν τις δικές τους διαδραστικές εφαρμογές.

Εάν είστε χρήστης ή πελάτης οποιουδήποτε από τους Συνεργάτες μας (α Χρήστης-συνεργάτη), διαβάστε τα παρακάτω: αυτή η Δήλωση Απορρήτου δεν εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι Συνεργάτες μας συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε αιτήματα ή απορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε απευθείας με αυτούς τους Συνεργάτες. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή ανακριβών προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν αρχικά από έναν από τους Συνεργάτες μας, απευθυνθείτε στον σχετικό Συνεργάτη.

 1. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε.

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, για παράδειγμα όταν επικοινωνείτε μαζί μας, μέσω φορμών Ιστού που συμπληρώνετε ή όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσετε τα πεδία δεδομένων που προσδιορίζονται με αστερίσκο. Εάν ένα ή περισσότερα υποχρεωτικά πεδία δεδομένων δεν συμπληρωθούν, δεν θα μπορούμε να παρέχουμε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Δεν απαιτείται να συμπληρώσετε τα προαιρετικά πεδία δεδομένων για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας.

Συλλέγουμε δεδομένα παρακολούθησης κεφαλιού και ματιών σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να αποθηκεύουμε εγγραφές βίντεο και χωρίς να συλλέγουμε άλλες προσωπικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Όταν χρησιμοποιείτε το Beam Solution, χρησιμοποιώντας την τροφοδοσία της κάμερας στη συσκευή σας, το Beam Solution υπολογίζει αυτόματα τη στάση του κεφαλιού και του προσώπου σας, καθώς και τις συντεταγμένες του βλέμματος (Δεδομένα παρακολούθησης). Ο υπολογισμός γίνεται σε πραγματικό χρόνο και γίνεται απευθείας στη συσκευή σας. Τα βίντεο που έχουν εγγραφεί με την κάμερά σας δεν μεταφέρονται στις υπηρεσίες μας και δεν τα καταγράφουμε ούτε τα αποθηκεύουμε.

Συλλέγουμε μόνο τα αποτελέσματα αυτού του υπολογισμού (τα δεδομένα παρακολούθησης), τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή της τεχνολογίας μας (και των υπηρεσιών των Συνεργατών μας). Δεν αποθηκεύουμε Δεδομένα Παρακολούθησης με τρόπο που μας επιτρέπει να σας αναγνωρίσουμε και δεν τα συνδέουμε με άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς.

Δεν συλλέγουμε το περιεχόμενό σας, όπως ροές βίντεο.

Μπορείτε να ενσωματώσετε την τεχνολογία μας παρακολούθησης ματιών με το δικό σας περιεχόμενο, όπως ροές βίντεο.

Κατά κανόνα, δεν αποθηκεύουμε ούτε επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενό σας.

Οι μόνες εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα αφορούν προαιρετικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε, οι οποίες απαιτούν πρόσβαση στο περιεχόμενό σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων για τις δραστηριότητες επεξεργασίας σας.

Ορισμένα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται επίσης με αυτοματοποιημένο τρόπο.

Επίσης, συλλέγουμε αυτόματα αρχεία καταγραφής και αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητές σας, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην παρούσα Σημείωση απορρήτου. Μπορείτε να ορίσετε ορισμένες εξουσιοδοτήσεις που σχετίζονται με την αυτόματη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων όταν διαμορφώνετε τη συσκευή σας σύμφωνα με τις διαθέσιμες λειτουργίες.

 1. Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως την ελβετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και, στο βαθμό που ισχύουν για εμάς, άλλες νομοθεσίες για την προστασία δεδομένων, όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) ή το ισοδύναμό του στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιώντας υπολογιστές ή εργαλεία υπολογιστή, σύμφωνα με τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να δημιουργήσουμε ένα προφίλ για εσάς (προφίλ). Επίσης, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που έχει νομικά αποτελέσματα στα υποκείμενα των δεδομένων ή τα επηρεάζει σημαντικά (αυτοματοποιημένη ατομική απόφαση).

Ενδέχεται να συνδυάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλες πληροφορίες (συγκεντρωτικά) ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε πληροφορία μας επιτρέπει να σας αναγνωρίσουμε (ανωνυμοποιήσουμε), ώστε να μην θεωρούνται πλέον προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, οπότε η παρούσα Δήλωση απορρήτου δεν θα ισχύουν και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για σκοπούς που δεν προβλέπονται από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου (π.χ. για σκοπούς συγκριτικής αξιολόγησης ή ανάλυσης ή για αναπτύσσω και στην αγορά νέων υπηρεσιών). Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην ανωνυμοποίηση ή τη συγκέντρωση των προσωπικών σας δεδομένων για αυτόν τον σκοπό (βλ. ενότητα 13 παρακάτω για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας).

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή των προσωπικών σας δεδομένων, όπως ορίζεται στην Ενότητα 11 παρακάτω.

 1. Με ποιον νομικό λόγο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν έχουμε έγκυρη νομική βάση για να το πράξουμε.

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν έχουμε έγκυρη νομική βάση για κάτι τέτοιο. Ανάλογα με τη δραστηριότητα επεξεργασίας που πραγματοποιείται, θα επεξεργαζόμαστε επομένως τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν:

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς ή για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματός σας (Συμβατική Αναγκαιότητα);

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων απαιτείται αυστηρά για την παροχή των Υπηρεσιών, όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στην ενότητα 7 παρακάτω. Όταν εφαρμόζεται ο GDPR, η συμβατική αναγκαιότητα βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR.

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας, και μόνο στο βαθμό που τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας δεν απαιτούν από εμάς να απέχουμε από την επεξεργασία (Έννομο συμφέρον);

Τα έννομα συμφέροντά μας περιλαμβάνουν ειδικότερα (i) τη διασφάλιση ότι οι Υπηρεσίες μας παρέχονται με αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο (π.χ. μέσω εσωτερικής ανάλυσης της σταθερότητας και ασφάλειας των Υπηρεσιών, ενημερώσεων και αντιμετώπισης προβλημάτων, καθώς και υπηρεσιών υποστήριξης). (ii) βελτίωση και ανάπτυξη των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της χρήσης των Υπηρεσιών μας και για στατιστικούς σκοπούς). (iii) επωφελούμενοι από οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες (π.χ. μπορεί να επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από προμηθευτές αντί να αναλαμβάνουμε οι ίδιοι τη δραστηριότητα). και (iv) την επίτευξη των εταιρικών μας στόχων. Όταν εφαρμόζεται ο GDPR, το έννομο συμφέρον βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR.

 • Έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο (Συγκατάθεση);

Όταν εφαρμόζεται ο GDPR, η συναίνεση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR.

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας (Νομική Υποχρέωση);

Τέλος, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε, όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στην ενότητα 7 παρακάτω. Όταν εφαρμόζεται ο GDPR, η νομική υποχρέωση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του GDPR.

 1. Σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για νόμιμους και σαφώς προσδιορισμένους σκοπούς:

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της λειτουργίας των Υπηρεσιών και για τους άλλους νόμιμους σκοπούς που καθορίζονται ρητά παρακάτω, μόνο στο βαθμό που είναι σχετικός για την επίτευξη αυτών των σκοπών και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για τη λειτουργία του Beam Solution και την παροχή των σχετικών Υπηρεσιών.

Επεξεργαζόμαστε κυρίως τα προσωπικά σας δεδομένα για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες, βάσει της συμβατικής μας αναγκαιότητας να το κάνουμε, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης μαζί σας, της παροχής σας με τις αιτούμενες Υπηρεσίες, καθώς και για σκοπούς διαχείρισης πελατών και χρηστών.

Εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά την αλληλεπίδραση με το Beam Solution και τα δεδομένα παρακολούθησης που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας την κάμερα της συσκευής σας (δείτε την ενότητα 4 για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά), συλλέγουμε αυτόματα τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με τις Υπηρεσίες, π.χ. όπως η τοπική διεύθυνση IP, το περιεχόμενο στο οποίο έγινε πρόσβαση, η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης, πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της συσκευής και το λειτουργικό σύστημα, τις προτιμήσεις σας ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την αλληλεπίδρασή σας με το Beam Solution, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πλοήγησής σας στο Beam Λύση. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για να δημιουργήσουμε μια σύνδεση με τη συσκευή σας μέσω του Διαδικτύου, να αξιολογήσουμε τη χρήση του Beam Solution και να διαχειριστούμε τη σταθερότητα και την ασφάλειά του, με βάση το Έννομο συμφέρον μας να το κάνουμε.

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και να σας επιτρέψουμε να αλληλεπιδράσετε με άλλους χρήστες.

Έχετε την επιλογή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του Beam Solution μέσω email. Σε αυτό το πλαίσιο, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας σας και του αντικειμένου του αιτήματος). Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με σκοπό την παροχή των πληροφοριών και υπηρεσιών που ζητήσατε, βάσει της Συμβατικής μας Αναγκαιότητας.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τρίτων μέσω της Beam Solution μας, όπως π.χ Διχόνοια, προκειμένου να αλληλεπιδράσετε με άλλους χρήστες. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν οι δηλώσεις απορρήτου αυτών των παρόχων.

Για να σας στείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο και άλλες διαφημιστικές πληροφορίες.

Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα συλλέξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όνομα και διεύθυνση email) και θα τα χρησιμοποιήσουμε για να σας παρέχουμε το ενημερωτικό μας δελτίο, με βάση τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων ανά πάσα στιγμή, οπότε τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα διαγραφούν.

Επεξεργαζόμαστε τον χρόνο εγγραφής και την επιβεβαίωση συμμετοχής σας με βάση τη νομική μας υποχρέωση να αποδείξουμε τη συμμόρφωση. Αναλύουμε επίσης τη χρήση του ενημερωτικού μας δελτίου από εσάς, π.χ. εάν το έχετε ανοίξει ή κάνετε κλικ σε συγκεκριμένους συνδέσμους, και επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για να βελτιστοποιήσουμε και να βελτιώσουμε το ενημερωτικό μας δελτίο, με βάση το Έννομο συμφέρον μας.

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τρίτων της Mailchimp για να παρέχουμε την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων μας, η οποία θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα σύνδεσής σας για να σας παρέχει την υπηρεσία. Οι δηλώσεις απορρήτου του ισχύουν σε σχέση με αυτό, τις οποίες θα βρείτε εδώ: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Ανεξάρτητα από τη συνδρομή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο, μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email για να σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητές μας, εάν έχετε εγγραφεί στο παρελθόν για τη χρήση των Υπηρεσιών μας, εάν δεν έχετε αντιταχθεί στην αντίστοιχη χρήση της διεύθυνσης email σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση της διεύθυνσης email σας για αυτόν τον σκοπό ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας (βλ. στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα 14). Η νομική βάση για την αντίστοιχη επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το Έννομο συμφέρον μας να διαφημίσουμε ορισμένες προσφορές πωλήσεων και δραστηριότητες που σχετίζονται με προηγούμενες αλληλεπιδράσεις μας μαζί σας.

Για λόγους εσωτερικής ανάλυσης και στατιστικών με σκοπό τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας.

Εκτός εάν αντιτίθεστε σε μια τέτοια επεξεργασία, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ιδίως δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών μας και τις προτιμήσεις σας (π.χ. περιεχόμενο στο οποίο αποκτήσατε πρόσβαση, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης και τις προτιμήσεις σας), για εσωτερική ανάλυση και στατιστικούς σκοπούς , προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών μας, να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία τους και γενικά να βελτιώσουμε την εργονομία και τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών μας. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε τέτοιες δραστηριότητες επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή (βλ. ενότητα 13 παρακάτω για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας).

Δεν συνδέουμε αυτές τις πληροφορίες με εσάς ή τον λογαριασμό σας. Χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης που παρέχονται από γνωστούς παρόχους της αγοράς – όπως το τυπικό στατιστικό εργαλείο των Apple, Google Analytics, Mixpanel, Survicate και Firebase – τα οποία μας παρέχουν μόνο συγκεντρωτικά ή ανώνυμα, μη αναγνωρίσιμα δεδομένα. Η πολιτική απορρήτου αυτών των παρόχων υπηρεσιών ισχύει σε αυτό το πλαίσιο. Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου τους και πώς να εξαιρεθείτε από τα cookie αναλυτικών στοιχείων κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους: Η Apple Inc, Google Analytics, Firebase, Mixpanel, Survicate.

Για να συμμορφωνόμαστε με άλλες Νομικές Υποχρεώσεις μας ή για άλλα Έννομα Συμφέροντα.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα εάν έχουμε νομική υποχρέωση να το πράξουμε ή για άλλα έννομα συμφέροντα. Αυτό θα συμβεί, για παράδειγμα, εάν χρειαστεί να αποκαλύψουμε ορισμένες πληροφορίες στις δημόσιες αρχές ή να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες για φορολογικούς ή λογιστικούς σκοπούς ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για αυτόν τον σκοπό είναι αυτά που συλλέξαμε για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται αλλού σε αυτήν την ενότητα 7. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για τη διάρκεια της νομικής υποχρέωσης που μας επιβάλλεται.

Εάν έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας.

Εκτός από τα παραπάνω, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν έχουμε λάβει προηγούμενη ξεκάθαρη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένους σκοπούς. Η συγκατάθεση που δόθηκε μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τα δεδομένα που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία πριν από την απόσυρση.

 1. Οι συνθήκες υπό τις οποίες μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των Υπηρεσιών μας, εάν υπάρχει νομική υποχρέωση ή άδεια για κάτι τέτοιο ή εάν υπάρχει άλλος βάσιμος λόγος.

Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με τη λειτουργία των Υπηρεσιών και με υπεργολάβους όπως παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, παρόχους υπηρεσιών cloud, παρόχους βάσεων δεδομένων, παρόχους λύσεων αυτοματοποιημένου μάρκετινγκ και συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων Η Apple Inc, Google Analytics, Firebase, Mixpanel, και Survicate. Λεπτομερείς πληροφορίες για αυτούς τους παρόχους μπορείτε να βρείτε στην προηγούμενη ενότητα.

Πριν από τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους παρόχους, φροντίζουμε να έχουμε σε ισχύ τη συμβατική τεκμηρίωση για να διασφαλίσουμε ότι θα παρέχουν ισότιμη προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, όπως αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα Δεδομένα Παρακολούθησής σας με Συνεργάτες, εάν χρησιμοποιείτε την τεχνολογία μας με τις Υπηρεσίες τους.

Όπως υποδεικνύεται στην ενότητα 3, εάν αλληλεπιδράσετε με το Beam Solution μέσω της εφαρμογής ενός Συνεργάτη, αυτός ο Συνεργάτης θα έχει πρόσβαση στα Δεδομένα Παρακολούθησής σας και θα τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις δικές του πρακτικές απορρήτου.

Για λόγους σαφήνειας, οι Συνεργάτες έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα παρακολούθησης και όχι στις εγγραφές βίντεο (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στην Ενότητα 4). Για να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα Παρακολούθησης, οι Συνεργάτες πρέπει να συμφωνήσουν με τη δική μας Όροι αδειοδότησης SDK, τα οποία απαιτούν στην ενότητα 4.2 να:

 • παρέχει επαρκείς πληροφορίες στους χρήστες·
 • να λάβει την προηγούμενη ρητή και ελεύθερα δοθείσα συγκατάθεση των χρηστών πριν από τη χρήση των δεδομένων τους·
 • διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων αυτών· και
 • συμμορφώνονται με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου.

Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη όπου έχουμε νομική υποχρέωση ή έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε, για παράδειγμα (i) να ανταποκριθούμε σε αίτημα δικαστικής αρχής ή σύμφωνα με νομική υποχρέωση· (ii) να ασκήσει ή να υπερασπιστεί μια αξίωση ή αγωγή· ή (iii) στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, ιδίως εάν μεταβιβάσουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία σε άλλη εταιρεία.

 1. Διεθνείς μεταγραφές

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποκαλυφθούν εκτός της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που δεν εγγυώνται το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων και απορρήτου με την Ελβετία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία στην Ελβετία και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν ή να υποβληθούν σε επεξεργασία με άλλον τρόπο αλλού, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που μπορεί να μην προσφέρει απαραίτητα επαρκές επίπεδο δεδομένων προστασία όπως αναγνωρίζεται από την Ελβετία ή/και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν κατάλληλες διασφαλίσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, για παράδειγμα, βασιζόμενοι σε τυπικές συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εάν διαβιβάσετε πληροφορίες και δεδομένα σε εμάς, θεωρείται ρητά ότι συναινείτε σε τέτοιες μεταφορές δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό και να λάβετε αντίγραφο των σχετικών διασφαλίσεων κατόπιν αιτήματος, στέλνοντας ένα αίτημα στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναφέρεται στην ενότητα 14 παρακάτω.

 1. Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν περισσότερο από όσο χρειάζεται. 

Θα διαγράψουμε ή θα ανωνυμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητο για εμάς να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην ενότητα 7 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Αυτή η περίοδος ποικίλλει, ανάλογα με τον τύπο των σχετικών δεδομένων και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Ως κανονας:

 • Όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4, δεν αποθηκεύουμε εγγραφές βίντεο που τραβήχτηκαν από τις κάμερές σας (επεξεργαζόμαστε μόνο τις ζωντανές ροές).
 • Τα δεδομένα παρακολούθησης που δημιουργούνται μέσω του Beam Solutions είναι αμέσως ανώνυμα (που σημαίνει ότι τα δεδομένα δεν μπορούν να συνδεθούν με εσάς).
 • Τα στοιχεία του λογαριασμού σας διατηρούνται για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός. Εάν διαγράψετε τον λογαριασμό χρήστη σας, τα στοιχεία του λογαριασμού σας θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν αμέσως μετά από ένα τέτοιο συμβάν, εκτός εάν τα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν για έγκυρο λόγο (όπως αποδεικτικούς ή φορολογικούς σκοπούς).
 • Τα αρχεία καταγραφής κατά κανόνα διαγράφονται αυτόματα ή ανωνυμοποιούνται εντός 30 ημερών από τη συλλογή τους, εκτός εάν πρέπει να τα διατηρήσουμε για έγκυρο λόγο.
 1. Ασφάλεια

Διατηρούμε φυσικές, τεχνικές και διαδικαστικές διασφαλίσεις για να διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και εφαρμόζουμε φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα και να αποτρέπουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνα τα άτομα που πρέπει να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τυπικά πρωτόκολλα ασφαλείας και μηχανισμούς για την ανταλλαγή της μετάδοσης ευαίσθητων δεδομένων. Όταν εισάγετε ευαίσθητες πληροφορίες στο Beam Solution μας, τις κρυπτογραφούμε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Transport Layer Security (TLS).

Αν και λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, καμία υποδομή πληροφορικής δεν είναι απολύτως ασφαλής. Επομένως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα δεδομένα που μας παρέχετε είναι ασφαλή και προστατευμένα από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων και κλοπή. Παραιτούμαστε από οποιαδήποτε ευθύνη ως προς αυτό.

Το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, με την αποστολή πληροφοριών σε εμάς ηλεκτρονικά, τέτοια δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν διεθνώς μέσω του Διαδικτύου, ανάλογα με την τοποθεσία σας. Το Διαδίκτυο δεν είναι ένα ασφαλές περιβάλλον και αυτή η Δήλωση Απορρήτου ισχύει για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τη στιγμή που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας μόνο. Δεδομένης της εγγενούς φύσης του Διαδικτύου, όλες οι μεταδόσεις μέσω Διαδικτύου γίνονται με δική σας ευθύνη.

Εάν έχουμε εύλογους λόγους να πιστεύουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αποκτήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένο άτομο και η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ειδοποίηση, θα σας ειδοποιήσουμε αμέσως για την παραβίαση μέσω email (εάν το έχουμε) ή/και με οποιοδήποτε άλλο κανάλι επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης ειδοποίησης στο Beam Solution).

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies ή άλλα αναλυτικά εργαλεία

Δεν χρησιμοποιούμε cookies σε σχέση προς την η λύση δέσμης.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία γραμμάτων και αριθμών που λαμβάνονται στον υπολογιστή σας όταν αποκτάτε πρόσβαση σε συγκεκριμένους ιστότοπους. Γενικά, τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αναγνωρίζει τον υπολογιστή ενός χρήστη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με έναν ιστότοπο ή άλλη υπηρεσία, για τη βελτίωσή του και τις λειτουργίες του ή/και την προσαρμογή του ανάλογα με τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://www.allaboutcookies.org.

Δεν χρησιμοποιούμε cookies σε σχέση με το Beam Solution.

 1. Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και μπορείτε να ζητήσετε συγκεκριμένα την αφαίρεση, την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο, έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε το περιεχόμενο αυτών των προσωπικών δεδομένων, να επαληθεύσετε την ακρίβειά τους και στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, να ζητήσετε τη συμπλήρωση, την ενημέρωση, τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διακόψουμε οποιαδήποτε συγκεκριμένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να έχει ληφθεί ή υποβληθεί σε επεξεργασία κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για νόμιμους λόγους.

Εάν μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα συστήματά μας, θα το κάνουμε εκτός εάν χρειαστεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για νομικούς ή άλλους νόμιμους λόγους. Λάβετε υπόψη ότι τυχόν πληροφορίες που έχουμε αντιγράψει ενδέχεται να παραμείνουν σε εφεδρικό χώρο αποθήκευσης για κάποιο χρονικό διάστημα μετά το αίτημά σας για διαγραφή.

Όπου βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα επιδιώξουμε την ελεύθερα δοθείσα και συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας παρέχοντάς σας ενημερωμένες και σαφείς ενδείξεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή αυτή τη συγκατάθεση (χωρίς αυτή η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε πριν).

Τα παραπάνω δεν περιορίζουν άλλα δικαιώματα που μπορεί να έχετε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες. Ειδικότερα, εάν ο GDPR ισχύει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ο GDPR σας παραχωρεί ορισμένα δικαιώματα ως υποκείμενο των δεδομένων εάν πληρούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις:

 • Δικαίωμα πρόσβασης (15 GDPR) – έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση και να μας ζητήσετε αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα διόρθωσης (16 GDPR) – έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε προσωπικά δεδομένα που πιστεύετε ότι είναι ανακριβή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι ελλιπείς.
 • Δικαίωμα διαγραφής (17 GDPR) – έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας (18 GDPR) – έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (20 GDPR) – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε σε άλλο οργανισμό ή σε εσάς, σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία (21 GDPR) – έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας, σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Κατά κανόνα, δεν απαιτείται να πληρώσετε καμία επιβάρυνση για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός ενός μηνός.

Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα δικαιώματά σας στις ενότητες 5 και 7 αυτής της Δήλωσης Απορρήτου σε σχέση με κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας που εκτελούμε. Εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας ή θέλετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτά, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την επικοινωνία που αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω (βλ. ενότητα 14).

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, στον τόπο εργασίας ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εκτός από τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω.

Αν και αυτό δεν απαιτείται, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας, καθώς ενδέχεται να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε απευθείας στο αίτημά σας.

Τα δικαιώματά σας βάσει του νόμου περί απορρήτου καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA)

Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, ο νόμος περί απορρήτου καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA) μπορεί να σας παρέχει το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς:

 • να σας αποκαλύψει τις ακόλουθες πληροφορίες που καλύπτουν τους 12 μήνες πριν από το αίτημά σας:
 • τις κατηγορίες και συγκεκριμένα κομμάτια προσωπικών πληροφοριών που συλλέξαμε για εσάς και τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που πουλήσαμε (βλ. Ενότητες 4 και 7 αυτής της Δήλωσης Απορρήτου).
 • τις κατηγορίες πηγών από τις οποίες συλλέξαμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες (βλ. Ενότητα 4 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου).
 • τον επιχειρηματικό ή εμπορικό σκοπό για τη συλλογή ή την πώληση προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εσάς (βλ. Ενότητες 6 και 7 της παρούσας Σημείωσης Απορρήτου)· και
 • τις κατηγορίες τρίτων στους οποίους πουλήσαμε ή αποκαλύψαμε με άλλον τρόπο προσωπικές πληροφορίες (βλ. Ενότητα 8 της παρούσας Σημείωσης Απορρήτου).
 • διαγράψτε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέξαμε από εσάς· ή
 • εξαιρεθείτε από οποιαδήποτε μελλοντική πώληση προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εσάς.

Επιπλέον, οι χρήστες των Υπηρεσιών που είναι κάτοικοι της Καλιφόρνια και είναι κάτω των 18 ετών μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν την αφαίρεση του περιεχομένου που δημοσίευσαν.

Δεν πουλάμε προσωπικά δεδομένα χρήστη σε τρίτους για τους σκοπούς και τους σκοπούς του CCPA.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα 14 παρακάτω. Δεν κάνουμε διακρίσεις με βάση την άσκηση τυχόν δικαιωμάτων απορρήτου που μπορεί να έχετε βάσει αυτής της ενότητας και θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όλα τα αιτήματα πρέπει να φέρουν την ένδειξη "Αίτημα αφαίρεσης Καλιφόρνια" στη γραμμή θέματος του email. Όλα τα αιτήματα πρέπει να παρέχουν μια περιγραφή του περιεχομένου που θέλετε να αφαιρεθεί και πληροφορίες επαρκείς για να μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε αυτό το περιεχόμενο. Δεν δεχόμαστε αιτήματα αφαίρεσης από την Καλιφόρνια μέσω ταχυδρομικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ. Δεν φέρουμε ευθύνη για ειδοποιήσεις που δεν φέρουν ετικέτα ή δεν αποστέλλονται σωστά και ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε εάν δεν παρέχετε επαρκείς πληροφορίες. Λάβετε υπόψη ότι το αίτημά σας δεν διασφαλίζει την πλήρη ή πλήρη αφαίρεση του υλικού. Για παράδειγμα, το υλικό που έχετε δημοσιεύσει ενδέχεται να αναδημοσιευτεί ή να αναδημοσιευτεί από άλλο χρήστη ή τρίτο μέρος.

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί με τρόπο που δεν συνάδει με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].

 1. Ενημερώσεις σε αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου

Αυτή η Σημείωση Απορρήτου ενδέχεται να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου που σας επηρεάζουν θα σας κοινοποιηθούν μέσω κατάλληλου καναλιού, ανάλογα με τον τρόπο που συνήθως επικοινωνούμε μαζί σας (συμπεριλαμβανομένου μέσω email ή/και μέσω του Beam Solution, π.χ. banners , αναδυόμενα παράθυρα ή άλλους μηχανισμούς ειδοποίησης). Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές που έγιναν, πρέπει να σταματήσετε την πρόσβαση και/ή τη χρήση των επηρεαζόμενων Υπηρεσιών.

 

____________________________________________

 

Τελευταία ενημέρωση: 07 Οκτωβρίου 2021.